Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Sverige åk 4

Skapad 2018-11-06 15:03 i Centralskolan Tierp
Grundskola 4 Geografi
Vi skall arbeta med Sveriges geografi och titta närmare på våra landskap, största städer, tätorter, vatten och berg. Vi skall lära oss om Sveriges naturtyper och vilka naturtillgångar vi har i Sverige. Du kommer att lära dig att använda kartor.

Innehåll

Elevdel

Konkreta mål

Du ska:
känna till Sveriges olika naturtyper. (ex jordbruksbygd, skogsbygd, fjällbygd, )

kunna Sveriges viktigaste naturresurser och hur de används. (bördig jord, skog, järnmalm, vatten)

ge något exempel på hur människan har påverkat/förändrat livsmiljön.

veta var det finns störst och minst befolkning i Sverige och varför det är så.

kunna namn och läge på Sveriges landskap, större orter, berg, hav och vatten.

kunna göra jämförelser mellan olika landskap

kunna använda kartan

kunna geografiska begrepp

Undervisning

Du kommer att få:

delta i muntliga genomgångar och diskussioner

se på filmer

arbeta med kartor

ta del av och arbeta med texter i geografiboken samt svara på frågor i arbetsboken/papper

arbeta individuellt

arbeta i par/grupp

göra muntliga redovisningar

Bedömning

Se matris.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Kopia av Geografi Sverige, åk 4

Sverige

Nivå 1
Nivå 2
.
Nivå 3
Naturresurser
Du kan några av de naturresurser vi har i Sverige.
Du kan några av våra naturresurser och kan beskriva på vilket sätt de är till nytta för oss.
Du kan nämna flera av våra naturresurser och kan detaljerat beskriva olika sätt vi har nytta av dem.
Namngeografi
Du kan placera ut ett fåtal landskap, städer, vatten i Sverige på kartan.
Du kan placera ett flertal landskap, städer och vatten på kartan.
Du kan placera de flesta landskap, städer och vatten på kartan.
Landskapstyper
Du kan någon av våra landskapstyper i Sverige.
Du kan våra fyra olika landskapstyper och du kan beskriva dem.
Du kan våra fyra lanskapstyper, beskriva dem samt ge exempel på landskap som tillhör dessa landskapstyper.
Jämförelser
Du kan nämna någon likhet eller skillnad mellan två olika landskap.
Du kan nämna några likheter och skillnader mellan två olika landskap.
Du kan nämna flera likheter och skillnader mellan två olika landskap.
Karta
Du behöver hjälp när du ska använda kartan för att hitta städer, vatten etc.
Du kan använda kartan till stor del själv för att hitta städer, vatten etc.
Du kan använda kartan helt själv för att hitta städer, vatten etc.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: