Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Norden åk 5

Skapad 2018-11-06 15:27 i Centralskolan Tierp
Vi kommer i åk 5 att bl.a. läsa om Norden, hållbar framtid samt lära oss olika geografiska begrepp. Vi utgår från boken PULS Geografi Norden.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vad kan vi använda kartor till? Hur ser naturen och livsmiljön ut i den delen av världen där Norden finns? Hur är det att bo och leva i de olika länderna i Norden? Vilka likheter och skillnader hittar vi mellan de nordiska länderna? Hur påverkas miljön av hur människorna väljer att leva?

Innehåll

 

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

du inom geografi ska lära dig om:

 • Hur jorden formas och förändras av naturen och människorna.
 • Hur naturen, samhället och människorna samspelar och påverkar varandra
 • Jordens olika naturresurser t.ex. vatten , odlingsmark, skogar m.m
 • Kartan och dess uppbyggnad.
 • Hur val i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Centrala ord och begrepp som handlar om geografi.
 • Namn och läge på Nordens länder, orter, vatten och berg.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

 • läsa och samtala utifrån PULS Geografi Norden, samt arbeta med uppgifter till
 • arbeta med geografiska ord och begrepp , t ex kust, slätt, jordglob, breddgrad, klimat, naturresurs
 • arbeta med jordgloben och olika sorters kartor
 • titta på serien Geografens testamente Norden
 • använda olika källor, t ex filmer, faktaböcker och Internet
 • arbeta i grupp med en presentation om något land i Norden
 • arbeta individuellt/par
 • läxförhör

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • använder olika geografiska begrepp för att:
  - beskriva  hur naturen och människorna har format och förändrat livsmiljön i Norden
  - beskriva hur naturen, samhället och människorna i Norden samspelar och påverkar varandra
  - analysera och göra jämförelser mellan de nordiska ländernas natur, naturtillgångar och människornas livsvillkor
 • kan använda kartor och kan placera ut länder, orter, vatten och berg i Norden.
 • redogöra för hur val i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Uppgifter

 • Redovisning - Norden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Kopia av GEOGRAFI Norden - bedömningsmatris åk 5

Är på väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Nordens länder
Du namnger med viss hjälp vilka de nordiska länderna är och placerar med viss hjälp ut dem på en karta över Norden.
Du namnger vilka de nordiska länderna är och placerar ut dem på en karta över Norden.
Du namnger vilka de nordiska länderna är och placerar med god säkerhet ut dem på en karta över Norden.
Nordens huvudstäder
Du namnger med viss hjälp vilka de nordiska huvudstäderna är och placerar med viss hjälp ut dem på en karta över Norden.
Du namnger vilka de nordiska huvudstäderna är och placerar ut dem på en karta över Norden.
Du namnger vilka de nordiska huvudstäderna är och placerar med god säkerhet ut dem på en karta över Norden.
Geografiska begrepp
Du är på god väg att kunna använda dig av geografiska begrepp.
Du kan använda geografiska begrepp på ett enkelt sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett utvecklat sätt.
Kunskap om naturlandskap
Du är på god väg att kunna förklara vad naturlandskap och kulturlandskap är.
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap.
Samband natur och människor
Du är på god väg att kunna beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Naturtyper och naturtillgångar
Du är på god väg att kunna namnge några av Nordens olika naturtyper och naturtillgångar.
Du namnger några av Nordens olika naturtyper och naturtillgångar. Du berättar på ett enkelt sätt någon betydelse av dessa för samhället.
Du namnger de flesta av Nordens olika naturtyper och naturtillgångar. Du berättar på ett utvecklat sätt några betydelser av dessa för samhället.
Kartkunskap och omvärldskunskap
Du är på god väg att kunna använda kartor och andra källor för att undersöka omvärlden. Du är på god väg att kunna diskutera hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: