Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2018-11-06 15:39 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Skrivutveckling
Grundskola 1 – 3 Svenska
Det var en gång..., men vad händer sedan?

Innehåll

Lärandemål (Kunskaper och färdigheter man lär sig).

Du kommer att få lära dig hur man skriver en enkel saga med en röd tråd. Hur börjar det, vad händer och hur slutar det.

 

Undervisning (På vilket sätt kommer vi att arbeta på lektionerna).

Du kommer att få lyssna till några klassiska sagor och sedan återberätta dem genom att rita bilder med tillhörande text.

Vi kommer att prata om de magiska ingredienserna i en saga. T ex magiska tal som 3 och 7, olika karaktärer som t ex troll, prinsessa och kung samt olika sagomiljöer som t ex slott, skog och vandringar.

Du kommer att få planera en saga och berätta den med ord och bilder som stöd, tillsammans med en kamrat.

Du kommer att få skriva en egen saga med passande bilder. Sagan ska ha en början, något som händer och ett tydligt slut.

Du kommer att få läsa din saga för en kamrat och göra en självbedömning samt en bedömning av din kamrats saga, utifrån en checklista.

 

Bedömning (Hur kommer läraren att kunna se vad du har lärt dig.)

Du ska skriva en saga med röd tråd där delarna är en början, något som händer och ett tydligt slut.

Din saga ska innehålla några av de magiska sagoingredienserna.

Du ska rita passande bilder som illustration till din saga. 

 

Tips till föräldrar (Så här kan dina föräldrar hjälpa dig med arbetsområdet.)

Läs gärna olika typer av klassiska sagor tillsammans med ditt barn.

Länkar

En algoritm för en saga

Algoritmer kan man arbeta med på många olika sätt. Karin Nygårds och hennes elever sätter ihop en algoritm för hur man kan skriva en saga.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: