Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap Media

Skapad 2018-11-06 15:40 i Resursskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Medier kan roa, informera och påverka våra åsikter. Medier kan också granska de som bestämmer. I det här arbetsområdet kommer du lära dig om olika medier och om hur de fungerar. Du får också fundera över vilken roll medier spelar i en demokrati – och i en diktatur. Du får lära dig om våra rättigheter att säga och skriva vad vi vill – vår tryck- och yttrandefrihet.

Innehåll

Konkretiserade mål för arbete:

se syfte från läroplanen

 

Undervisning - arbetssätt

Vi kommer att arbeta i Gleerups, titta på dokumentärer, film och ha diskussioner med lärare.

 

 

 

Elevinflytande

se kopplingar till läroplanen

Möjlighet att påverka arbetssätt/innehåll utifrån elevens egna förutsättningar och behov.

 

Bedömning utifrån kunskapskrav

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

Mål

 • skilja olika slags medier och hur media på olika sätt förmedlar information.
 • redogöra för olika sätt medier används för att påverka samhället.
 • söka information om medier och analysera och kritiskt granska olika källor.
 • reflektera över hur individer och grupper framställs, till exempel beroende på kön och etnicitet, i media och reklam.
 • förstå risker och möjligheter med digitala medier – till exempel nätmobbning, att information anpassas för olika mottagare och mediernas stora möjligheter till påverkan. 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: