Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO HT år 1 2018 v 34 - 51

Skapad 2018-11-06 15:46 i Idenors skola Hudiksvall
Grundskola F
Mall för pedagogisk planering för Idenors skola. OBS! Målgrupp elever och vårdnadshavare.

Innehåll

 

Mall Pedagogisk planering Idenors skola

NO

Tidsperiod

  • 2018  v 34 - 51

Förmågor

  • Genom undervisningen i ämnet NO (biologi, fysik, teknik och kemi) ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:-  granska information, kommunicera och ta ställning till olika frågor.-  använda begrepp, modeller och teorier-  genomföra systematiska undersökningar

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

         Vi kommer att arbeta med:                                                                                            

         Årstidsväxlingar i naturen (hur man känner igen årstider, djur och växters livscykler och

         anpassningar till olika årstider.

         Veckodagarna och varifrån dagarna har fått sitt namn, månaderna vad de heter och 

         årstiderna.Några     vanligt förekommande träd i närområdet (gran, tall, björk, rönn, lönn

         och asp).

         Varför trädens löv blir gula, orange och röda på hösten.  Namnger någon av vattnets tre

         faser och ger exempel.

         Vi arbetar även med NTA ( Natur och Teknik för Alla) -  Fast och flytande

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

-  Enkla vetenskapliga undersökningar

Dokumentation med text. bild och andra uttrycksformer

-  Enkla vetenskapliga undersökningar.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: