Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnets and motors 6en

Skapad 2018-11-06 16:10 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
NTA-temat Magneter och motorer.
Grundskola 6 Fysik Teknik
Did you know that we are surrounded by magnets? They are everywhere around us and make our society work! The whole earth is actually one big magnet ...

Innehåll

Goal

When you are done with the work area you should be able to:

 

Carry out surveys with magnets, electromagnets.

Discuss and take a stand on issues related to the use of magnetism and electromagnetism in homes, society and nature.

Tell us how items and technical solutions with magnets and electromagnets are built to work. Tell us how they changed over time.

Assessment

During the work it will be judged whether you:

 

Do investigations of magnets, electromagnets and strength. Schedule some surveys yourself and ask good questions.

Compare your own and others survey results and provide suggestions on how the survey can be improved

Document your surveys in text and image

Exemplifies and describes magnetism, electromagnetism using the terms attract, repel, permanent magnet, magnetic field, magnetic force and electromagnetic field.

Tells about the properties of magnets and electromagnets

Describes and provides examples of how some objects and technical solutions with magnets and electromagnets are built and how the different parts interact to function

Tells how items and technical solutions with magnets and electromagnets changed over time

Teaching

During the work with the theme you will be able to:

Investigate magnet properties based on the terms attract and repel

Examine how magnets can be used to determine if other objects are magnetic or not

Investigate what a magnetic field is and how magnets can be used to detect them

Measuring a magnet's strength and how it can be varied

Investigate how electrical circuits give rise to a magnetic field

Make an electromagnet and discuss how electromagnets can be used in electrical equipment

Examine how electric power can cause magnets to rotate

  1. Read and discuss the use of magnets in the home, society and nature and what the discovery of magnetism and electromagnetism means for our lives.

Uppgifter

  • Goals

Matriser

Fy Tk
Magneter och motorer

F
E
C
A
Genomföra undersökningarna
Du genomför undersökningarna och kan formulera egna frågor
  • Fy  A 6
Nivån för E ännu inte nådd
Du genomför undersökningarna med mycket stöd.
Du genomför undersökningarna med lite stöd och kan formulera någon fråga.
Du genomför undersökningarna självständigt och kan formulera många egna frågor.
Utrustning
Du använder utrustningen på rätt sätt.
  • Fy  A 6
Nivån för E ännu inte nådd
Du kan med stöd använda utrustningen på rätt sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt och kommer på egna lösningar.
Förbättringar
Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras och jämför med andras undersökningar.
  • Fy  A 6
Nivån för E ännu inte nådd
Du kan tillsammans med läraren komma fram till förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan på egen hand komma fram till något förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan på egen hand komma fram till flera förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Du jämför med andras undersökningar och diskuterar skillnader.
Dokumentation
Du gör dokumentationer av dina undersökningar, t.ex. genom att göra skisser, ritningar och tabeller.
  • Fy  A 6
Nivån för E ännu inte nådd
Du kan med stöd göra dokumentationer av dina undersökningar.
Du kan självständigt göra dokumentationer som är tydliga och lätta för andra att förstå.
Du gör självständigt dokumentationer och kan t.ex. beskriva en undersökning med text och bild så någon annan kan göra om den.
Använda begrepp
Du kan förklara resultaten och använder tekniska och fysikaliska begrepp (t.ex. attrahera, repellera, permanentmagnet, magnetiskt fält, magnetisk kraft, elektromagnetiskt fält, rotation och elektricitet).
  • Fy  A 6
Nivån för E ännu inte nådd
Du kan förklara vissa tekniska och fysikaliska begrepp.
Du använder vissa tekniska och fysikaliska begrepp när du förklarar resultaten.
Du använder ofta tekniska och fysikaliska begrepp när du förklarar dina resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: