Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården åk 2

Skapad 2018-11-06 16:18 i Rödsleskolan Oskarshamn
Vi lär oss om arbetet på en bondgård under årets alla månader.Vi kommer även att bekanta oss med gårdens djur, grödor och maskiner. Vi följer mjölkens väg från bondgården till våra kylskåp och gör enkla jämförelser mellan hur det var förr och hur det är nu på en bondgård. Vi gör ett studiebesök på en bondgård i vår närmiljö.
Grundskola 1 – 2 Biologi NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska
Vi lär oss om Bondgården, dess funktioner och djuren som lever där.

Innehåll

Arbetsområdets innehåll

 

Vi lär oss om arbetet på en bondgård under årets alla månader. 

Vi lär oss om gårdens djur, grödor och maskiner.

Vi lär oss om mjölkens väg från bondgården till våra kylskåp. 

Vi gör enkla jämförelser mellan arbete och arbetsredskap förr  i tiden på en bondgård och hur det ser ut idag.

Vi gör ett studiebesök på en bondgård i vår närmiljön.

Vi tränar på att kunna söka fakta i böcker och skriva en egen faktatext.

 

Mål för arbetsområdet

När vi är klara med arbetet om bondgården ska du...

 • Kunna namnen på de vanligaste bondgårdsdjuren.
 • Kunna vad medlemmarna i djurfamiljerna kallas och var de bor på bondgården.
 • Veta var mjölken kommer ifrån och vad man kan göra av mjölk.
 • Känna till om mjölkens väg från bondgården till våra kylskåp.
 • Känna till vilken mat vi får från bondgården.
 • Kunna namnge ett par av de vanligaste grödorna som odlas på våra bondgårdar.
 • Känna till våra fyra vanligaste sädesslag.
 • Själv kunna söka fakta i böcker, skriva en tankekarta samt skriva en faktatext på iPad om något djur som finns på bondgården.
 • Kunna göra jämförelser om livet på bondgården förr och nu
 • Känna till om hur arbetet ser ut på en bondgård under årets alla månader både med djuren och jordbruket.
 • Känna till olika maskiner och vad de används till i jordbruket.
 • Ha haft möjlighet att delta i ett studiebesök på en bondgård i vår närmiljön.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Aktivt delta i diskussioner och samtal kring jämförelser förr/nu
 • Benämna några av de vanligaste bondgårdsdjuren
 • Kunna djurens olika namn i en familj (ko, tjur och kalv) samt var de bor.
 • Tillsammans med en kamrat kunna söka fakta i olika böcker samt kunna skriva en faktatext på iPad
 • Kunna namnet på ett par vanliga sädesslag
 • Kunna berätta om arbetet på en bondgård

Undervisning

Vi kommer att:

 • Läsa enkla faktatexter om bondgårdsdjur
 • Läsa en skönlitterär bok om Gunnar Glans
 • Söka fakta i olika böcker
 • Skriva en faktatext för hand med hjälp av tankekarta
 • Titta på olika filmavsnitt om arbetet på en bondgård och om djuren på bondgården
 • Prata om olika grödor som odlas på våra bondgårdar.
 • Göra ett studiebesök på en bondgård

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: