Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Livet och cellen åk 7

Skapad 2018-11-06 16:23 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Biologi
Du är uppbyggd av celler, därför behöver du kunna vad celler och olika typer av celler är.

Innehåll

Liv och cellen - planering

 

 

I det här området kommer vi jobba med:

 

     Mikroskopering - att kunna använda ett mikroskop, att kunna titta på färdiga preparat och att kunna göra egna enkla preparat.

     Vad som räknas som levande.

     Växtceller och djurceller - vad är skillnaden, vilka delar är typiska i dem

     Vad cellerna behöver för att leva - var de får energi och byggmaterial i från.

     Hur olika levande organismer kan (som t.ex. en räv, en gädda, en solros, en björk) delas in i olika grupper.

     Vilka olika typer av celler vi människor har.

 

Material:

 

     Vi kommer använda Biologiboken som finns via www.gleerupsportal.se (texten går att få uppläst där). Vi kommer jobba med kapitlet “Allt som lever” och i planeringen finns länkar till dem sidorna som vi ska arbeta med.

     Och lite från kapitlen “Växter”, “Djur utan ryggrad” och “Djur med Ryggrad”.

     Stenciler  - som läggs på classroom

     Du behöver din padda och ditt skrivblock

     Studi.se (Vad är biologi?, taxanomi 1 2 3 4, djurceller, växtceller, Cellens domäner, Fotosyntes).

 

Arbetsätt:

 

     Genomgångar

     Filmer

     Laborationer - använda mikroskop

     Gruppövningar

     Frågor att arbeta med

 

 

 

 

 

 

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

 

 

 

 

Lektionsplanering:

 

Vecka

Tisdag

Onsdag

Fredag

45

 

 

Laboration -Mikroskopering

Hur använder man ett mikroskop.

Titta på färdiga preparat.

Genomgång om hur man gör egna preparat.

46

Vad räknas som levande?

Den minsta levande delen -cellen

 

Vilka har liv

Den minsta delen som har liv

 

Det finns olika sorters celler - djurceller och växtceller, encelliga och flercelliga

Celler bygger upp vävnader.

 

Djur växter och andra.

Det började med bakterier

Laboration - Mikroskopering

Egna preparat

47

Hur delas levande organismer in och vad är en art?

Linné och arternas namn.

Uppdrag - Djuren och växternas namn.

 

Vad är en art.

Många arter.

Lär mer - Linné hade många intressen

Arternas namn

Släkt och familj

Varifrån cellerna (växterna och djuren) får sin energi och material för att växa.

 

Tillverkar sin egen näring Olika sorters växter

 

Allmänt om djur

Ryggradsdjur

 

Frågor att jobba med.

48

Muntligt prov

 

 

 

Muntligt prov

 

 

Nytt område teknik

 

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

 

 

 

 

Bedömning:

 

Du ska under den andra laborationen visa att du kan använda ett mikroskop och göra ett enkelt preparat.

Och att du kan jämföra ditt resultat (det du ser) modellen av cellen.

Göra en enkel skiss över ditt resultat.

 

På provet ska du visa att du förstått:

     Vad som är kriterierna för att något ska räknas som levande.

     Avgöra utifrån bilder om en cell är en växt- eller cell och motivera ditt svar.

     Cellens delar.

     Hur växter och djur delas in i grupper beroende på vilka celler de består av och sedan efter släktskap och egenskaper.

     Vad en art är.

     Vem Carl von Linné var och vad han gjorde.

     Att kroppens vävnader består av djurceller som ser lite olika ut och exempel på dess.

Vad cellerna behöver för att leva - var de får energi och byggmaterial

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
  Bi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
  Bi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
  Bi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: