👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens yta och topografiska kartor

Skapad 2018-11-06 16:28 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Geografi
Vecka 46 och 47 kommer vi att arbeta med Jordens yta och topografiska kartor

Innehåll

Vi kommer att lära oss om jordens inre och yttre krafter och använda topografiska kartor. 

Vi kommer att arbeta med följande sidor 26-33, 38-43 i geografi-boken. 

Alla kommer få arbetshäfte 2 som innehåller övningar där du ska arbeta med bergstoppar, sprickor i berggrunden, förkastningar, vulkaner, kontinentalplattor och det geologiska kretsloppet.

Begrepp som vi kommer att arbeta med är: Bergskedjeveckning, Sprickbildning, Erosion, Vittring, Transport, Avlagring, Glaciär, Veckberg, Vulkanism, Lava, Sediment, Geologiska kretsloppet, U-dal, Rullstensås, Inlandsisar, Delta, Flodmynning, Kemisk vittring, Mekanisk vittring, Tektoniska plattor, Kollisionszon, Spridningszon, Jordbävningsområde, Mitt-atlantiska ryggen

Inlämning: 1) Rita det geologiska kretsloppet och ha med 15 begrepp från listan. 2) Förklara skriftligen hur det geologiska kretsloppet påverkar naturen, människan och samhället.   Du ska vara klar med inlämningen i början av vecka 48. 

Du ska också träna på dessa i Seterra: 1) Världen: berg och vulkaner , 2) Världen: bergskedjor  och 3) Kontinentalplattor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Kunskapskrav Geografi

E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.