Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2018-11-06 16:30 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 9 Matematik
Vad var nu en rymdgeometrisk kropp för något?

Innehåll

Beskrivning

Under det här momentet kommer vi att fokusera på volymberäkningar av olika figurer. Vi kommer även att gå in på hur man räknar med Pythagoras sats.

Konkreta mål

Eleven ska kunna förstå vad volym är för något.

Eleven ska kunna namnge och känna igen olika rymdgeometriska kroppar.

Eleven ska kunna använda olika enheter för volym.

Eleven ska kunna beräkna volymen för rätblock, cylinder, prisma, kon och pyramid.

Eleven ska kunna beräkna längden på en sida i en rätvinklig triangel med hjälp av Pythagoras sats.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att lära sig de grundläggande begreppen inom området och kunna förklara dem med egna ord. 

Bärande begrepp

rymdgeometrisk kropp

basyta

prisma

rätblock

kub

cylinder

kon

pyramid

klot

hörn

kant

kubikmeter

liter

månghörning

katet

hypotenusa

Pythagoras sats

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Geometri

Underlag saknas
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleven kan förstå vad volym är för något.
Eleven kan namnge och känna igen olika rymdgeometriska kroppar.
Eleven kan använda olika enheter för volym.
Eleven kan beräkna volymen för rätblock, cylinder, prisma, kon och pyramid.
Eleven kan beräkna längden på en sida i en rätvinklig triangel med hjälp av Pythagoras sats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: