Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska skriva åk 2

Skapad 2018-11-06 16:37 i Rödsleskolan Oskarshamn
Meningsbyggnad. Skriva berättande text.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Formulera meningar och skriva små enkla berättelser med en röd tråd samt skriva stödord eller tankekarta utifrån en faktatext.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt (svenska) tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad. Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • skriva meningar och använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt mellanrum mellan ord.
 • skriva läsligt för hand
 • skriva korta berättelser med hjälp av bland annat hinderschema och sekvensbilder och på så sätt se "röda tråden"
 • skriva en tankekarta till en enkel faktatext
 • använda stödord

 

Ur det centrala innehållet

Arbetssätt och undervisning

Ur lgr 11

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Klass/gruppundervisning

 • samtalar om hur en mening är uppbyggd
 • formulerar och skriver meningar
 • bygger upp en berättelse kring hinderschema eller sekvensbilder "röda tråden"
 • gör tankekartor
 • använder stödord
 • samtalar om vad som är skillnaden mellan faktatext och berättande text

Enskilt arbete:

 • arbete i skrivböcker, språklära (Diamantjakten, natur och kultur) och arbetsblad
 • skriva dagbok
 • tillsammans med läraren gå igenom din text
 • skriva en enkel berättande text
 • skriva en tankekarta
 • skriva med hjälp av digitala hjälpmedel som Chrome books 

Visa vad du lärt dig

Kontinuerligt läser vi igenom dina texter och där visar du om du kan:

 • skriva fullständiga meningar och använda stor bokstav, skiljetecken (punkt, frågetecken) samt mellanrum mellan ord
 • skriva med en handstil så att den som läser kan förstå vad du skrivit.
 • skriva en berättande text med röd tråd
 • skriva en tankekarta
 • använda stödord

Tidsram

Under detta läsår 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: