Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läsa åk 2

Skapad 2018-11-06 16:40 i Rödsleskolan Oskarshamn
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Läsflyt och läsförståelse

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet : Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. ...genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Du ska utveckla din förmåga att

 • läsa med flyt
 • förstå det du läser och kunna återberätta vad det handlar om
 • kommentera och samtala om den lästa texten

 

Ur det centrala innehållet:

Arbetssätt och undervisning

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Klass/gruppundervisning:

 • Vi läser och arbetar med olika typer av texter
 • Högläsning - både lärare och elever
 • Vi samtalar och reflekterar över texter
 • Vi återberättar texter

Enskilt arbete:

 • Tyst läsning
 • Läsförståelsematerial
 • Anpassade arbetsblad
 • Läsläxa varje vecka

 

Visa vad du lärt dig

Eleven visar sin språkliga förmåga genom att läsa, återberätta och kommentera innehållet i en text.

Tidsram

Arbetet pågår under hela läsåret.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: