Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Scared?

Skapad 2018-11-06 18:29 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 7 Engelska
What makes you scared? Spiders, snakes, heights, or the dark? In this topic we are going to learn about what makes different people scared and you are going to write a scary story in English.

Innehåll

Our lessons

For this topic we are going to use What's Up 7: textbook and workbook and also some other material. We are going to listen to and read different texts, watch clips, practice speaking and write a scary story from a list of choices. You are also going to take part in discussions and answer questions both in speaking and in writing, as well as doing activities in the workbook. 
 

Assessment 

You are going to write a scary story from a list of choices and in that text show your ability to write in English. 

 

Plan

Starter: Words: https://quizlet.com/_5kqhrj TB pages 66-67: Listen + Answer "Did you get it?" in notebook.

The Skeleton in the Closet: Words: https://quizlet.com/_5kqood TB pages 68-69, Answer "Did you get it?" in your notebook. WB page 68. 

Scary Moments: Words: https://quizlet.com/_5kquk9 pages. 70-71, Answer "Did you get it?" in your notebook. WB pages 72-76, tasks 9, 10, 11, 12, 15. 

The Pyramid Mystery Words: https://quizlet.com/_5kr1wc TB pages 72-73, Answer "Did you get it?" in your notebook. WB pages 77-80, tasks. 16, 17, 18, 19,

 

Extra: The Piper. TB pages 76-77.
Make your own word list of words that are new to you. 

Matriser

En
Halmstad Engelska Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
E
C
A
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställ¬ningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna fram¬ställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sam¬manhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpass¬ning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: