Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text - Ett Land

Skapad 2018-11-06 18:45 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Vi arbetar med beskrivande texter och eleverna skriver en egen faktatext om ett djur.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk
Vi arbetar med beskrivande texter. Du lär dig hur man delar i texten i olika stycken, att använda rätt tempus och beskrivande ord och du skriver till sist en egen faktatext om ett land. Du använder underrubriker och jämförande sambandsord. När din text är klar skall du redovisa om ditt land muntligt med stöd av en Power Point.

Innehåll

Centralt innehåll

Du lär dig strukturen på en beskrivande faktatext, vad den innehåller, hur den är uppbyggnad och vilka språkliga drag den har.

Kunskapsmål och bedömning

Du ska kunna:

 • skriva en egen beskrivande faktatext om ett land.
 • välja ut information från utvalda källor
 • redovisa om ditt land muntligt så att publiken kan förstå.

 

Din text kommer att bedömas enligt matrisen.

Där visar du hur väl du behärskar faktatexten struktur, dess innehåll, verb, stavning, skiljetecken, använder beskrivande ord.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
Beskrivande texter

Formulera sig och kommunicera i skrift. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Otillräckliga
Godtagbara
Mer än godtagbara
Struktur
Rubrik stämmer inte med innehållet Uppbyggnaden inte går att följa. Saknas styckeindelning finns.
Rubrik Uppbyggnaden är tydlig. Texten är indelad i några stycken som berättar om olika saker.
Rubrik Uppbyggnaden av texten fungerar väl. Texten blir lätt att följa. Texten delas in i stycken med olika underrubriker.
Innehåll
Ofullständigt innehåll saknaden av fungerande struktur samt enkelt språk.
Relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt språklig variation.
Tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Verb
Tempusbyten. Ändelser i preteritum saknas ibland: träffa istället för träffade. Enkla verb utan variation.
Tempusvariation förekommer vid några tillfällen, ändelser saknas sällan. Verben är beskrivande och varierar till viss del..
Samman tempus (presens) används i hela texten. Tempusändelse finns alltid med. Verben är beskrivande och tydliga och varierar.
Stavning
Många ord stavas inte rätt. Det finns vissa återkommande stavfel. Stavningen stör förståelsen.
Det flesta ord stavas rätt. Stavningen stör inte förståelsen.
Korrekt stavning.
Skiljetecken
Stor/liten bokstav samt punkt inte används på ett tillräckligt sätt.
Stor/liten bokstav används nästan alltid rätt.
Stor/liten bokstav används alltid rätt.
Beskrivande ord
Saknar beskrivande ord och adjektiv. Svårt att förstå textens innehåll.
Använder flera ämnesspecifika ord. Jämförande sambandsord och adjektiv används till viss del.
Använder många ämnesspecifika ord , som gör att texten kan läsas av olika typ av mottagare. Jämförande sambandsord och adjektiv används och gör texten intressant och levande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: