Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Once, Then, Now - let's learn about WWII through a good read!

Skapad 2018-11-06 18:59 i von Bahrs skola Uppsala
Vi läser boken 'Once' av Morris Gleitzman.
Grundskola 7 – 9 Engelska
“Everybody deserves to have something good in their life. At least once.” A quote said by the main character Felix in the book 'Once'. Let's explore Felix's world together, a journey that will take us to Poland in 1942 and into the mind of a young storytller.

Innehåll

“Everyone deserves to have something good in their life. At least once.”

 

Lärandemål

Genom undervisningen får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

-  Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i en skönlitterär text

-   Formulera dig och kommunicera i tal och skrift

- Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

- Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Undervisning

Vi läser boken “Once” och diskuterar innehållet, tränar ord och fraser och använder dem när vi kommunicerar. Vi har boksamtal i grupper där en person i gruppen ansvarar för att föra en diskussion kring veckans läsning. För en mer översiktlig veckoarbetsgång, se nästa sida.

 

Bedömning

Det som bedöms är HUR du:

     Förstår och tolkar innehållet i talad engelska och i en skönlitterär text

     Formulerar dig och kommunicerar i tal och skrift

     Använder språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

     Anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Underlag för bedömning är:

     Det du uttrycker muntligt och skriftligt under lektionstid/i uppgifter

     Din inspelning/avslutande uppgift

“Once I was living in an orphanage in the mountains and I shouldn’t have been and I almost caused a riot. It was because of the carrot.”

 

What to do on your computer, in Google Drive:

1. Open a new document: Click New - Blank Document

2. At the top of the page, click ‘Untitled document, enter a title: Reading journal Once + your name and group.

3. Share with: louiselennstrom@hotmail.com

Remember: Each week your reading journal is there for you to note down your thoughts and ideas about the book you read.

 

Weekly overview

Week

During the lessons

To be finished with

45

Intro Once

Prepare for Oral NT

 

46
The book ‘Once’: Read, write and discuss

Prepare for Oral NT

Before 2nd lesson: To have read to p 37.

47


Thursday -Oral NT English

‘Once’: Read, write and discuss

Before 2nd lesson: To have read to p 65.

48

‘Once’: Read, write and discuss

Before 2nd lesson: To have read to p 101.


Write paper in class

49

Finish ‘Once


Write paper in class

Before 2nd lesson: To have finished the book.

50


Thursday - Lucia Day

Watch movie

 

51


Thursday - End of term

Term evaluation

(one lesson: Tuesday Dec 18

 

 

Uppgifter

  • Reading Journal

Matriser

En
Kunskapskrav vid bedömning av arbetet kring 'Once'

Lyssna
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Läsa
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra för budskap
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Agera utifrån budskap
Du visar din förståelse genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Du visar din förståelse genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredsställande resultat.
Du visar din förståelse genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
Använda strategier för att förstå
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi* för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier* för lyssnande och läsning.
Samma krav som för C
Urval
Du kan välja* texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja* texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja* texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Skriva
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte mottagare och situation.
Interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Använda strategier för att kommunicera
Du kan välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier* som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av fungerande strategier* som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av väl fungerande strategier* som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Realia
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

*Att välja syftar på förmågan att söka, värdera och tillägna sig lämpligt innehåll. Till exempel: - genom att hitta egna vägar till information som intresserar dig. - genom att sovra och göra urval med ett källkritiskt förhållningssätt *Strategier syftar på olika metoder att ta till när det dyker upp språkliga problem. Till exempel: - att förstå av sammanhanget. - att lyssna efter det viktigaste i ett budskap. - att kunna säga det man vill säga på ett annat sätt än man normalt skulle gjort. - att ställa frågor. - att använda lexikon och andra hjälpmedel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: