Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Starta och organisera företag

Skapad 2018-11-06 19:17 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Företagsekonomi
I detta moment lär vi oss vad som krävs för att starta ett företag. Några av de frågor vi ska försöka besvara är: Vad är en affärsidé? Vilket företagsform ska vi välja? Vilka resurser behöver företaget för att driva sin verksamhet och hur skaffar vi oss dessa resurser? Hur ska vi organisera företaget?

Innehåll

Planering av arbetsområdet:

Tidsperiod v35 - v41

Material:

E2000: Företagsekonomi 1

Kap 4: Affärsidé och företagande

Kap 6: Starta företag

Kap 7: Skaffa resurser

Kap 8: Att organisera företag

Elevhandledningen Kap 4, 6, 7 och 8

Examination/bedömning:

Din delaktighet på lektionerna
Skriftligt prov 10 oktober

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.
    För  -
  • Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering.
    För  -

Matriser

För
Starta och driva företag (HT18)

Förtydligande STARTA OCH DRIVA

Du bedömer vilken juridisk företagsform som är lämplig att välja i olika situationer och motiverar ditt val.
E
D
C
B
A
Kunskapsmål STARTA OCH DRIVA
Du redogör ... för hur man startar och driver ett företag.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat

Förtydligande AFFÄRSIDÉ

De kan redogöra för ett företags affärsidé utifrån affärsidémodellen. Du kan även översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat identifiera styrkor och svagheter i ett företags affärsidé genom att tillämpa modellen.
E
D
C
B
A
Kunskapsmål AFFÄRSIDÉ
Du redogör ... för affärsidéns utformning samt dess betydelse för företagets verksamhet.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat

Förtydligande BEGREPP

Du använder de ekonomiska/juridiska begreppen du lärt dig i rätt sammanhang. Du förklarar även översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat begreppens betydelse/innebörd
E
D
C
B
A
Kunskapsmål BEGREPP
Redogör ... för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat

Ny rubrik

E
D
C
B
A
Ny aspekt
Du beskriver ... olika funktioner i ett företag samt redogör för hur man startar och driver ett företag.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat

Ny rubrik

Du använder affärsidémodellen/intressentmodellen/modellen för den rationella köpprocessen/organisationsmodeller för att beskriva/förklara/analysera olika företagsekonomiska företeelser och sammanhang.
E
D
C
B
A
Ny aspekt
Med hjälp av … modeller förklarar du företagsekonomiska företeelser och sammanhang.
Enkla
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: