Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Knacka på

Skapad 2018-11-06 19:39 i Jordbodalens förskola Helsingborg
Förskola
Vi kommer att jobba med boken/sagan Knacka på. Vi pedagoger har studerat boken och sett att bakom varje dörr kommer vi att kunna representerade olika område i läroplanen. Det är ett väldigt fritt projekt där man kan låta barnens intresse styra.

Innehåll

 

Prioriterade mål för verksamheten 2018-19:

  • Barn är delaktiga och har ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll (Lpfö)

  • Barn möter varierande miljöer och material både ute och inne som skapar olika möjligheter att fördjupa sig i sitt utforskande (Lpfö)

  • Alla barn vara trygga och uppleva sitt värde oavsett kön, förmåga eller ursprung (Lpfö och D:L) 

     

Vår tanke är att fånga upp vad barnen intresserar sig för utifrån boken och därifrån utveckla projektet. Boken  inbjuder till många spännande samtal och äventyr kring vad som finns  på andra sidan dörren. Vi bjuder in barnen till att knacka på de olika dörrarna. Vi har  boken som app också, där barnen aktivt kan knacka på de olika dörrarna.   

Vi kommer att uppleva sagan/boken på olika sätt: dramatisera, berättar, skapar, sjunger, dansar mm.

 

Förutom dörrar kommer vi även att erbjuda knackningar på kartonger, lådor mm.

 

Vi har gjort en startsång som vi ska sjunga varje gång vi börjar med våra aktiviteter i projektet.

Melodi: Björnen sover

Knacka på, Knacka på

knacka på vår dörr/låda

Om vi här ska leta?

Vad kan vi få veta?

Knacka på

Knacka på

Knacka på vår dörr/låda.

 

Till sången och sagan kommer vi använda oss av tecken som stöd för ord, figurer och färger.

Vi kommer att ha dokumentationsvägg där finns det möjlighet för barnen att titta och reflektera vad vi har gjort för något.

Genom hela projektet tränas barnens turtagning, samspel, ömsesidighet. (När vi knackar i olika dörrar/lådor). Barnen utmanas också i språk, matematik, färg och form, begreppsuppfattning, och naturvetenskap.

Vi kommer även att tillverka egna Knacka på!-böcker, barnen får måla egna dörrar i olika färger. Vi kommer att översätta sagan/boken till våra olika modersmål.

 

 

 

  
 

 

Uppgifter

  • Rörelselekar Vecka 3

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: