Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering område SPRÅK, Humlans förskola

Skapad 2018-11-06 21:17 i Humlans förskola Hudiksvall
Förskola
Pedagogisk planering (Pp) och uppföljning/utvärdering inom område SPRÅK. Under projektets gång görs även spaltdokumentationerna (1,2,3) kopplade till en nyfikenhetsfråga inom bokprojektet.

Innehåll

Pedagogisk planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Boken "Piraterna och Regnbågsskatten"

Tidsperiod: Oktober och November 2018

Förskolans namn: Humlans förskola

Grupp: Trinten

Barnens ålder: 3-5 år

År och datum: Projektet pågår ht 2018 och vt 2019

Planeringen Upprättad av: Jan Brandman och Simone Åkerlund

Vilket innehåll ska behandlas? 

 

SPRÅK

Vilka målområden i läroplanen berörs?

 

  
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och
   kommunicera med andra,

     
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras
   kommunikativa funktioner,

     
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,


Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

 

  
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,  
  • Resterande två områden kommer automatiskt med in i projektet. 

 Hur kommer arbetet att läggas upp? Vi startar upp ett bokprojekt med en gemensam bok som vi jobbar med i hela huset.

 

Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Genom den pedagogiska dokumentationen och genom att vara närvarande pedagog.

 

Hur görs barnen delaktiga? Via reflektion tillsammans med barnen.

 

Vem är ansvarig? Arbetslaget

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Unikum, dokument 3 i pedagogisk dokumentation, foton/bilder från projektet

 

Dokumentations- och utvärderingsmetoder? Pedagogisk dokumentation

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
Barnen har tydligt visat på ett större intresse för att leka med språket, genom lekskrivning, och nonsens rim, både i planerad verksamhet och i spontan lek.


Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
Barnen har haft stort inflytande på vår verksamhet utifrån reflektioner i gruppen. Genom lekar sånger och danser, rörelsebanan med hajoch pirattema, brevskrivning till piraterna och julkalender.Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
Ett gemensamt val av projekt i huset som har varit upplagt med spänning och nyfikenhet.
Barnen har visat på en utveckling inom språket på många olika nivåer ,vi bygger det på intresset, glädjen och resultatet från barnen.


 

Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
Vi går vidare i projektet med språket och inkluderar matematiken, där kommer barnens inflytande fortsatt att vara lika stort.Utvärderingen gjordes av:

 Jan Brandman och Simone Åkerlund.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: