Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa åk 6

Skapad 2018-11-06 21:22 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Grundskola 6 Geografi
Vi utvecklar våra kunskaper om olika platser, regioner och levnadsvillkor i Europa. Vi fokuserar på kartan, olika livsmiljöer, befolkning och naturresurser.

Innehåll

Det här ska vi lära oss:

Vi ska utveckla kunskaper om namn och läge på Europas länder, viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter och lära oss hur kartan är uppbyggd med färger och symboler. Vi kommer att lära oss centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Vi kommer att titta på jordytan och lära oss mer om hur den formas och förändras, och undersöka var olika naturresurser finns i Europa. Vi kommer också att lära oss mer om hur Europas befolkning är fördelad och hur människorna som lever i Europa kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. I årskurs 5 låg fokus på länderna i Norden och Baltikum. Nu i åk 6 fortsätter vi arbetet med fokus på övriga Europa.

Så här ska vi jobba:

Vi kommer att arbeta i grupparbeten, med begreppskartor, instuderingsfrågor, föreläsningar, presentationer och fältstudier. Vi ska titta på Geografens testamente Europa och andra filmer.

Till vår hjälp kommer vi att använda läroböckerna "Utkik 4-6 Geografi" på Gleerups portal och "Upptäck Europa",  UR:s tv-serie Geografens testamente Europa, kartor och datorer.

När ska vi göra det här?

Under hela läsåret varannan onsdag.

Så här ska du få visa:

Alla moment kommer att bedömas löpande och i under arbetet kommer muntliga och skriftliga avstämningar att göras. I slutet av vårterminen kommer en sammanställning av visad kunskap och förmåga att göras. Som elev kommer du ha möjlighet att visa vad du kan genom att:

- vara aktiv och delaktig på lektioner (enskilt arbete, grupparbete och diskussioner i helklass)

- deltaga i minst ett par- eller grupparbete 

- göra en muntlig presentation om ett land

- lämna in skriftliga svar på läxor

- skriftliga och muntliga förhör

 

Lycka till!

Hanna

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: