Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättande text: Fabler

Skapad 2018-11-06 21:23 i Kristinedalskolan Stenungsund
Vi kommer att läsa, skriva och prata om fabler.
Grundskola 4 Svenska
Fabler är påhittade berättelser som ska både roa och lära oss något. Du kommer att få lära dig vad sensmoral är och du kommer att få läsa fabler och skriva en egen med ett passande budskap.

Innehåll

Så här gör vi:

 • Vi studerar hur en fabel är uppbyggd genom att lyssna på fabler, läsa för varandra och läsa själva. Vi ser också korta filmer på t.ex. YouTube.
 • Vi studerar fabelns språkliga drag, sådant som är typiskt för fabler, som t.ex. sensmoral.
 • Vi övar på att skriva dialog, använda skiljetecken och att använda beskrivande ord.
 • Vi jobbar efter cirkelmodellen och skriver en fabel tillsammans för att sedan skriva egna fabler.
 • Vi skriver rent fabeln i Google Documents, illustrerar och redovisar för elever i särskolan (högläsning eller dramatisering)

 

Detta bedöms:

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att:

 • skriva en fabel, den ska vara kort med ett tydligt budskap (sensmoral)
 • använda dig av stor bokstav, rätt skiljetecken och talstreck (dialog)
 • presentera din fabel med estetiska uttryck (sammanställa en bild med text samt dramatisera eller läsa den högt)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: