Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akivitetsgrupp Skapande

Skapad 2018-11-07 06:45 i Förskolan Freden Ludvika
Förskola
Skapande Jorden Vi uppmärksammat att många barn visar stort intresse för att måla och skapa. Detta är något vi vill uppmuntra och därför kommer vi att ha skapande aktivitet med barnen i våran fina atelje.

Innehåll

Skapande Jorden  

 

Metod - Genomförande

Vi samlas i vår atelje där barnen får sitta i lugn och ro för att utforska och skapa. Vi har delat in barnen i mindre grupper med fem barn i varje. Detta för att ge barnen en lugn och inspirerande miljö. Genom att barnen får använda sig av olika verktyg/metoder får det möjlighet att utforska och använda alla sin sinnen. De får kunskap av att på olika sätt uttrycka sig med olika material.

 

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera i bloggen och i barnen lärlogg på unikum.

Utvärdering

Arbetet kommer kontinuerligt utvärderas av oss pedagoger och ibland tillsammans med barnen.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: