Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia och källkritik åk 7E

Skapad 2018-11-07 07:48 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Samhällskunskap
I dagens samhälle får du information om vad som händer på många olika sätt, inte minst genom sociala medier och internet. Du är troligtvis inte medveten om det men under en dag tar du emot mellan 3000- 20 000 sälj och reklambudskap per dag. Då gäller det att kunna vara källkritisk.

Innehåll

Undervisning

I det här arbetsområdet kommer ni att få lära er mer om massmedia och reklam. Ni kommer också att få lära er mer om källkritik.

Under arbetsområdets gång kommer du att arbeta enskilt och i grupp kring olika frågeställningar. Vi kommer att varva genomgångar med olika filmer, texter och diskussioner. Vi kommer även att titta på nyheterna och läsa tidningar. Ni kommer också få ta med en nyhet som ni ska redovisa det för klassen, både muntligt och skriftligt.

Vi kommer att titta på olika typer av reklam och diskutera hur könsroller framställs i media. Dessutom kommer vi att undersöka vem som är avsändare, vilket som är budskapet och vem reklamen riktar sig till. 

Vi kommer även arbeta med källkritik och då lära oss att ta reda på om källan är trovärdig utifrån frågeställningarna:

 • närhet i tid
 • beroende
 • tendens

Bedömning

Arbetsområdet avslutas med ett litet skriftligt prov (27/11). I Bedömningen kommer din nyhetsredovisning räknas in även din delaktighet på lektionerna.

Uppgifter

 • Nyhetshändelseuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  A 9

Matriser

Sh
Massmedia och källkritik

E
C
A
Massmedias roll
Kunskaper om massmedias roll i samhället
Du har vissa kunskaper om massmedias roll i samhället som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av maktstrukturer.
Du har goda kunskaper om massmedias roll i samhället som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av maktstrukturer. Eleven kan ange några konkreta exempel på dessa olika roller.
Du har mycket goda kunskaper om massmedias roll i samhället som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av maktstrukturer. Du kan ange flera konkreta exempel på dessa olika roller och hur de påverkar samhället.
Begrepp och modeller
Använda begrepp och modeller. Undersöka samhällsfrågor.
Dy kan på ett i huvudsak fungerande sätt använda sig av begrepp och modeller. Du kan till en del undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt använda sig av begrepp och modeller. Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv.
Du kan på ett väl fungerande sätt använda sig av begrepp och modeller. Du kan kritiskt undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv.
Information och trovärdighet
Informations och källors trovärdighet och relevans
Du kan föra enkla resonemang om informations och källors trovärdighet och relevans.
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om informations och källors trovärdighet och relevans.
Du kan föra välutvecklade resonemang om informations och källors trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: