Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

December i naturvetenskapens tecken

Skapad 2018-11-07 08:04 i Salladsgatans förskola Helsingborg
Förskola
Vårt gemensamma tema i förskoleområdet är BARNS SPRÅKANDE.

Innehåll

Projekt

Varför valde ni detta projekt? Barngruppen visar stort intresse för naturvetenskapliga fenomen. Hur kan vi kombinera decembertraditioner med utforskandet av naturvetenskap? 

Hur tar ni tillvara på barnens intressen och erfarenheter? Genom barnens tankar och funderingar i projektet där vi utforskade frukt tar vi till ett material och utforskar det på ett annat vis. Pepparkaksdegen. Vad behöver vi i den? Kryddorna hur luktar och smakar de? Bygga, hållfasthet, kreativitet, splashen - hur ”splashar” degen och bygget i jämförelse med fruktslimet. Saffransdegen... hur känns den? Luktar/doftar? Det som bakas i jämförelse med varandra. Jästens egenskaper i förhållande till bikarbonat. Experiment.

Vilka metoder, arbetssätt och strategier tänker ni använda er av? I samtalet med barnen resonerar vi oss fram. Hur ska degen göras? Receptläsning, smak och lukt på ingredienser. Bygget. Hur många? Ett var? Ritningar. Titta på olika byggnader, planerat bygge eller kreativ fantasibygge? Går det att göra samma med saffransdegen?

Hur tänker ni utmana barnens språkliga och kommunikativa förmåga (samtliga uttrycksformer)? I samtal med barnen och planerandet med barnen utmanar vi varandras förmåga att förbereda och tänka strategiskt. Projektet utmanar barnens förmåga till problemlösning. Vi kommer att möta nya ord och begrepp.

Hur tänker ni utmana barnens matematiska och naturvetenskapliga förmågor? I skapandet av degen tänker vi matematiskt, använder mått och mängd. I bygget krävs att tänka problemlösning. Hur ska jag få bygget att hålla? Barnen möter olika kemiska processer.

Hur tänker ni arbeta med barnens delaktighet och inflytande? Hela vägen görs barnen delaktiga och har eget inflytande över sitt bygge och i de olika experimenten.

Hur gör ni arbetet med plan mot diskriminering levande i vardagen? Barnen möts av pedagoger som är närvarande och som tydliggör allas rätt att framföra sina tankar och åsikter.

Hur tänker ni göra föräldrarna delaktiga? I unikum följer föräldrarna dokumentation kring projektet. Även i hallen visas projektet.

Hur tänker ni följa upp och utvärdera ert arbete? Tillsammans med barnen reflektera över de olika faserna i projektet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: