Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snipp, snapp, snut... (vecka45-49, 7P1)

Skapad 2018-11-07 08:05 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbetsområde där eleverna får lära sig mer om sagor, läsa en saga, skriva en egen saga, ge respons och läsa upp sagan inför publik.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Sagor har berättats i alla tider, både som underhållning och som tidsfördriv i brist på Internet och tv, men också för att lära sig nya saker. Du kommer säkert själv ihåg hur spännande det var att som liten få lyssna när någon lästen en riktigt spännande saga.

Innehåll

Hur ska vi arbeta med sagor?

Under kommande veckor kommer vi att:

 • Titta på en saga som vi sedan diskuterar i klassen
 • Prata om olika sagor
 • Gå igenom vad en text måste innehålla för att det ska vara en saga.
 • Gå igenom hur man förbättrar sin text
 • Skriva en egen saga
 • Ge respons på varandras sagor
 • Använda oss av storybird för att illustrera sagan

Syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. 

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

I mötet med olika typer av texter ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Det här kommer vi att göra...

Vecka 45

 • Titta på och prata om filmen Jack the Giant Slayer.
 • Prata om olika sagor.
 • Genomgång av folksaga, konstsaga och fabler. 
 • Gå igenom ”sagoingredienser”. 

 

Vecka 46-47

 • Läxförhör, stencilen om sagor
 • Gå igenom stencilen sagoingredienser.
 • Gör en tankekarta där du får med sagans början, mitt och slut.
 •  Börja att skriva din första kladd. När du skriver din första kladd ska du inte tänka på formen utan endast på innehållet.
 •  När du anser dig vara färdig med din första kladd ska du läsa igenom den för att se att:
 1.  miljön är beskriven så att det går för läsaren att se den framför sig, leva sig in i berättelsen 
 2. personerna i sagan är skildrade på ett levande och trovärdigt sätt 
 3. handlingen är tillräckligt bra så att den fångar läsarens intresse 
 4. sagan innehåller alla ”ingredienser som en saga ska ha? (börjar med det var en gång, för länge sedan , slutar med …de levde lyckliga i alla sina dagar, skriven i dåtid, magiska tal, huvudperson genomgår en förvandling, prövningar, magiska föremål etc)
 • Se och diskutera filmen ”Hur man utvecklar en text”.

Vecka 47-48

 • Gör ändringar om det behövs
 • När du är nöjd med ditt första utkast lämnar du över sagan till personen som sitter bredvid dig för att få respons.
 • Ge respons. När du ger respons ska du läsa kamratens saga för att se om och hur kompisen kan förändra sin text för att göra den bättre. Om det är något som du inte förstår ber du skribenten förklara vad han eller hon vill ha sagt. Du tittar bara på innehållet.
 • När du har fått tillbaka din saga gör du ändringar som du har kommit fram till ihop med kompisen eller ändringar som du har kommit fram till på egen hand.
 • Läs igenom sagan än en gång och titta på formen (stavning, skiljetecken, böjt verben rätt etc)
 • När du är nöjd med ditt andra utkast ska du be kompisen ge respons på formen.

Vecka 48-49

 •  Gå in på www.storybird.com för att skapa ett konto
 •  Logga in, välj konstnär och välj long book
 •  Välj bilderna som du vill använda och lägg dem i din bok i den ordning som du vill ha den.
 • Klistra in texten
 • När du är klar ska du spara den och maila din saga till mig.
 • Inlämning av sagan sker på fredag i vecka 49. Sagan ska vara på minst en sida och max 3 sidor och skriven med typsnittet Times New Roman 12.

 

Lycka till!

Uppgifter

 • Text om sagor

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: