Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, A-klassen

Skapad 2018-11-07 08:43 i Regnbågen Grundsärskolan Falköping
Grundsärskola 6 – 8 Verklighetsuppfattning
Teknik är spännande. Vi ska bygga, konstruera, koppla undersöka, experimentera och analysera. Ska träna på att använda fantasin och logiskt tänkande. Hur funkar saker? Hur kan jag bygga saker?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi ska träna vår finmotorik genom att bygga och konstruera. Fantasin ska flöda när vi ska skapa och designa. Vi ska undersöka hur tekniska prylar fungerar och hur vi kan få tekniken till att fungera. Fundera över hur vi kan få olika saker till att agera på olika sätt. Vad har vi för teknik runt oss? 

 

Bedömning - vad och hur

 • Utveckla kunskaper om teknik.

 • Reflektera över samband orsak och verkan.

 • Identifiera tekniska lösningar i vardagen.

 • Stimuleras till en utforskande hållning.

 • Använda ord och begrepp inom området. Även med tecken och bildstöd.

 

Undervisning och arbetsformer

 • Arbeta med teknikböcker och arbetsböcker, som rör området.
 • Se på filmer.
 • Delta i experiment och utifrån din förmåga beskriva vad som sker.
 • Leta tekniska lösningar i vardagen.
 • Bygga en hållbar modell av till exempel en bro.
 • bygga hävstänger
 • göra pälrskruvar
 • bygga torn
 • Vi samtalar och diskuterar olika tekniska lösningar och använder tekniska begrepp

dokumentation 

 • foto

 • film

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-9
 • Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  4-6
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.
  VEU  4-6
 • Föremål där enkla mekanismer såsom hävstänger används för att uppnå en viss funktion till exempel på lekplatsen.
  VEU  4-6
 • Hur datorer används och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring, till exempel tangentbord och skärm.
  VEU  4-6
 • Några vardagliga föremål som styrs av datorer och program. Hur programmering används för att styra föremål, till exempel rörelse.
  VEU  4-6
 • Redskap, teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  VEU  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar och i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
 • Eleven jämför och beskriver hur några vardagliga tekniska föremål används och fungerar och ger exempel på hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  VEU   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: