Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingarna

Skapad 2018-11-07 08:55 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Vikingarna
Grundskola 4 – 5 Historia
Vikingar kallades de människor som levde i Skandinavien mellan ungefär 800-1100 efter Kristus. Ordet ”viking” tros betyda ”från viken”, alltså någon som levde vid eller brukade uppehålla sig vid vikar och fjordar. Vikingarna var mycket skickliga handelsmän, hantverkare, berättare, diplomater och upptäcksresande. I övrigt levde människorna på fiske och jordbruk även under denna tidsperiod.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Vi ska jobba med vikingarna.

Ämnet historia hjälper oss att få en förståelse av det förflutna och hur det förflutna påverkar oss idag och i framtiden.


Följande mål i det centrala innehållet i Lgr11 ligger till grund för arbetsområdet 

Målet med undervisningen

Undervisningen ska stimulera elevens nyfikenhet på våra förfäder från forntiden. Samt ge eleven kunskap över hur människor levt under olika tidsperioder.

Du ges möjlighet att lära dig:

 • tidsperioden under forntiden
 • att vikingatiden var den senaste delen av järnåldern
 • människornas levnadsvillkor under vikingatiden ( mat, yrken, lekar, kläder, färdmedel mm)
 • städerna (Birka) betydelse under vikingatiden
 • vikingarnas resor och vad det betydde för människorna hemma och dit de reste.
 • vikingarnas geografi och hur de geografiskt reste och varför
 • vikingarnas gudar och andra gestalter - asatron
 • hur vikingarna kom i kontakt med kristendomen och hur Sverige började kristnas

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att diskutera, läsa och svara på frågor, se filmer, lära ord och begrepp och söka information i olika källor. Vi kommer att använda oss av bildämnet för att göra vissa delar mer konkreta.

Bedömning

Bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna samt målen.
Genom att du deltar aktivt i arbetet som ingår kan du visa att du har kunskaper om detta ämne. Genom att vi varierar arbetssätten ges du möjlighet att på olika nivåer visa dina förmågor under arbetets gång såväl.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vikingatiden

Matris Vikingatiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhället
Hur de bodde.
Eleven kan med viss hjälp redogöra för hur vikingarna bodde och levde.
Eleven kan med egna ord redogöra för hur vikingarna bodde och levde.
Eleven kan med egna ord utförligt redogöra för hur vikingarna bodde och levde.
Religion
Asatron
Eleven känner till asatron och kan ge exempel på någon gud.
Eleven känner till asatron, några gudar och deras betydelse. Eleven vet att kristendomen kom till Sverige.
Eleven känner till asatron, gudarna och gudarnas betydelse. Eleven vet hur och när kristendomen kom till Sverige.
Vikingatåg
Handel Plundringar Resor
Eleven kan med viss hjälp redogöra för vikingarna handelsresor och plundringar.
Eleven kan redogöra för vikingarnas handelsresor och plundringar.
Eleven kan utförligt och med egna ord redogöra för vikingarnas handelsresor och plundringar.
Samhällets förändringar
Orsaker och konsekvenser av samhällets förändring från vikingatid tills nutid.
Eleven kan ge exempel på hur samhället har förändrats från vikingatiden tills idag.
Eleven kan ge exempel på hur samhället har förändrats från vikingatiden tills idag. Eleven kan också förklara varför det har förändrats.
Eleven kan ge exempel på hur samhället har förändrats från vikingatiden tills idag. Eleven kan också förklara varför det har förändrats och ge exempel på vad det har lett till.
Samband mellan tidsåldrar
Eleven kan se något samband mellan ett par tidsåldrar.
Eleven kan se flera samband mellan flera tidsåldrar.
Eleven kan se flera samband mellan flera tidsåldrar och föra ett resonemang kring det.
Spår från vikingatiden
Eleven kan ge exempel på spår från vikingatiden.
Eleven kan ge flera exempel på spår från vikingatiden.
Eleven kan ge exempel från flera olika typer av spår från vikingatiden, tex i naturen, i vår almanacka, namn eller högtider/traditioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: