Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, A-klassen, grundsärskola

Skapad 2018-11-07 09:08 i Regnbågen Grundsärskolan Falköping
Grundsärskola 6 Teknik
Teknik är spännande. Vi ska bygga, konstruera, koppla undersöka, experimentera och analysera. Ska träna på att använda fantasin och logiskt tänkande. Hur funkar saker? Hur kan jag bygga saker?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi ska träna vår finmotorik genom att bygga och konstruera. Fantasin ska flöda när vi ska skapa och designa. Vi ska undersöka hur tekniska prylar fungerar och hur vi kan få tekniken till att fungera. Fundera över hur vi kan få olika saker till att agera på olika sätt. Vad har vi för teknik runt oss? 

 

Bedömning - vad och hur

 • Utveckla kunskaper om teknik.

 • Reflektera över samband orsak och verkan.

 • Identifiera tekniska lösningar i vardagen.

 • Stimuleras till en utforskande hållning.

 • Använda ord och begrepp inom området. Även med tecken och bildstöd.

 

Undervisning och arbetsformer

 • Arbeta med teknikböcker och arbetsböcker, som rör området.
 • Se på filmer.
 • Delta i experiment och utifrån din förmåga beskriva vad som sker.
 • Leta tekniska lösningar i vardagen.
 • Bygga en hållbar modell av till exempel en bro.
 • bygga hävstänger
 • göra pälrskruvar
 • bygga torn
 • Vi samtalar och diskuterar olika tekniska lösningar och använder tekniska begrepp

dokumentation 

 • foto

 • film

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-6
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformade och fungerar samt ge förslag på hur de kan förändras.
  Tk  1-6
 • Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-6
 • Föremål i elevens vardag. Hur de är anpassade efter människans behov och har förändrats över tid.
  Tk  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  1-6
 • Föremål där enkla mekanismer såsom hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatsen och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan bidra till resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
  Tk  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att undersöka och beskriva föremål med enkla mekanismer och bidrar till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
  Tk  E 6
 • Eleven kan bidra till att utforma förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
  Tk  E 6
 • Utifrån instruktioner eller förebilder medverkar eleven i att genomföra enkla konstruktionsarbeten.
  Tk  E 6
 • Eleven bidrar också till resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
  Tk  E 6
 • Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet.
  Tk  E 6
 • Eleven kan bidra till resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: