Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 8an HT 2018 (8A)

Skapad 2018-11-07 09:09 i Östhammar kommuns nätverk i grundskolan Östhammar
Grundskola F Teknik

Innehåll

 

Tid: Vecka 42-51

Arbetssätt

 • Diskussioner i helklass och mindre grupper
 • Värderingsövningar t.ex. om hur tekniska lösningar används i samhället.
 • Planering, utveckling, bygge och dokumentation av olika konstruktioner där eleverna testar och utvecklar arbetet systematiskt.
 • Värdering av det egna arbetet, med förslag på förbättringar.
 • Information hämtas från böcker, via nätet och vid intervjuer.
 • Olika frågeställningar besvaras skriftligt och/eller muntligt

 

Redovisning av kunskaper: 

 • Diskussioner i klassen och på gruppnivå.
 • Presentation av egna konstruktioner – muntliga och/eller skriftliga
 • Muntliga och skriftliga redovisningar

Du kommer att bli bedömd på: 

* Hur väl du kan undersöka de olika tekniska lösningarna
* Hur väl du använder ämnesspecifika begrepp för att beskriva hur de identifierbara delarna samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
* Hur väl du resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
* Hur väl du genomför konstruktionerna genom att du undersöker och prövar/omprövar möjliga idéer till lösningar
* Hur väl du under arbetsprocessen formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
* Hur väl du gjort gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller och ritningar
* Hur väl du kan föra resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och att du då visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
* Hur väl du kan resonera om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Under vecka 42-45: Högtalare med tillhörande uppgifter

Börja med att besvara följande frågor!
Använd dina gamla kunskaper om ljud från åk 7, gamla fysikböcker i salen eller internet.

 

 1. Vad är ljud och hur uppkommer ljud?

 2. Hur fort färdas ljudet i luft?

 3. Vad betyder 1 Hz (Hertz) ?

 4. Mellan vilka frekvenser ligger de ljud som våra öron kan uppfatta?

 5. Förklara begreppet resonans!

 6. I vilken enhet mäts ljudstyrka?

 7. Vad gör en mikrofon?

 8. Vad gör en förstärkare?

 9. Vad har Edison med ljud att göra?


  Du skall nu bygga en enkel högtalare.

  Använd bifogad instruktion eller hitta på en egen lösning.

  Då du är nöjd med din högtalare och den fungerar skall du göra en dokumentation där du beskriver/värderar ditt bygge samt beskriver hur högtalaren fungerar.

   

  Nu ska du fundera på hur du kan utveckla din högtalare för att få bättre/annorlunda ljud.

  Beskriv de förändringar du gör – Vad gjorde du? Varför? Hur blev det?

  Slutligen ska du resonera kring Fördelar/Nackdelar med dagens högtalare!

 

Under vecka 46- : Husbygge med tillhörande uppgifter 

Rita ett hus: 60 kvadratmeter i skala 1:50.
All fast inredning ritas ut - du mäter hemma. rita gärna möbler för att se att din planritning fungerar.
Du bygger ditt hus i samma skala. skär ut dörrar och fönster.
Sist bygger du ditt tak med takstolar.
När huset är färdigt och du har dokumenterat gör du din slutliga ritning och jämför om det blev som du först tänkt, om inte, varför

Dokumentation:
Dokumentera ditt arbete och motivera dina val till planlösning. Du redogör för vilka problem som dykt upp och hur du löst dessa.
Du frågar hemma hur erat boende värms upp och diskuterar om det är ett bra alternativ miljömässigt och ekonomiskt - finns bättre alternativ?
Du beskriver sedan hur ditt hus ska värmas upp - motivera!
I vilket material är ditt hus byggt - varför?
Du gör en jämförelse kring teknikprylar. Vilka finns hemma hos dig? Vilka fanns hemma hos mor och far när de var i din ålder? Vilka fanns hos mormor/morfar (den generationen) när de var små? Jämför likheter och skillnader och skriv ner i din dokumentation.
Slutligen ska du redogöra för vilka teknikprylar som måste finnas i ditt hus och varför!
När du är nöjd gör du en ny ritning på vitt papper och jämför med den första - blev det som du tänkt dig? Om inte, varför?

Om Du hinner!
Rita en ritning av väggar och tak i samma skala samt måttsätt!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: