Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4 2018- 2019

Skapad 2018-11-07 09:16 i Idenors skola Hudiksvall
Engelska ht år 4
Grundskola 4 Engelska
Engelska språket är modersmål i många länder i världen och det språket som många människor lär sig i skolan. Förmågan att prata engelska är viktig då man reser runt i världen och för att du ska kunna få kontakt med människor från andra delar av världen. I fyran ska vi läsa och skriva enkla texter, samtala och sjunga på engelska.

Innehåll

Engelska åk 4

Eleven ska

 • kunna berätta om vardagliga händelser, intressen, händelser och aktiviteter
  kunna förstå tydlig talad enkel engelska
  förstå muntliga och skriftliga instruktioner
  delta i enkla former av samtal och dialoger
  förstå hur olika formuleringar används för att inleda samtal
  kunna meddela sig i enkel form i tal och skrift
  kunna uttal på enkel engelska

 

Mål

Bedömning

Bedömning görs genom att du visar att du kan:

berätta kort om dig själv t.ex. dina intressen, ålder och utseende
kunna föra enkla dialoger om t.ex. vädret, fråga om vägen, vad någon annan gillar
kunna förstå instruktioner av läraren och i arbetsboken
kunna ord och fraser t.ex. räkneord, färger, maträtter, klockan, om intressen, djur.
förstå och tillämpa enkla former av grammatik.

Undervisning

Vi jobbar utifrån boken "Good stuff Gold" där texter presenteras och arbetsuppgifter görs utifrån innehållet.

Vi utvecklar vårt ordförråd genom att ha glosor i läxa varje vecka. Dessa är kopplade till texterna och handlar om: vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser, aktiviteter. Vi använder olika sidor på internet, där man kan träna glosor, t ex Good Stuff Golds egen app.

Vi skriver enkla texter, om sig själv, brev, beskrivningar av djur och händelser m.m.

Vi jobbar med texterna och andra textuppgifter för att få förståelse för hur man skriver enkla texter på engelska.

Vi använder det engelska språket så mycket det är möjligt på lektionerna bl.a. i muntliga och skriftliga instruktioner,tongue twisters, dialoger och i tv-program.

En del sånger och ramsor som har anknytning till det området vi arbetar med används.

Någon klassisk saga på engelska läser vi, samt att eleverna får gör en eller flera enkla presentationer i tal och skrift.

Nationella mål

Citat ur Lgr 11 från syftet

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: