👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevledd lektion år 9

Skapad 2018-11-07 09:24 i Domnarvets skola Borlänge
Du skall få känna på hur det är att gruppvis planera, genomföra och utvärdera en egen lektion.
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Du skall få utveckla din förmåga att planera, genomföra och utvärdera en egen lektion i år 9.

Innehåll

Syfte/Introduktion

Syftet med området baseras på utdrag ur Lgr 11:

  • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

  • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter.

  • Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.

  • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Förklaring av syftet

Syftet är kort sammanfattat att ni skall få möjlighet att känna på hur det är att planera, genomföra och utvärdera en lektion som man själv organiserat. Samtidigt också få möjlighet att känna på hur det är att vara ledare med vad allt det innebär att ha en plan och följa samt få med sig gruppen. En del, som övas hela tiden är samarbete då ni andra som inte är med och leder måste anpassa er och ställa upp för den/de som leder lektionen. Ni ska också i ett större perspektiv fundera kring lektionens hälsoaspekter.

Det här förväntas ni göra under arbetets gång

 

  • Ni skall planera och organisera ett valfritt lektionsupplägg i grupper som skall innefatta en valfri uppvärmning, huvudaktivitet och nedvarvning med syfte och mål. (Se bifogad word dokument)

  • Genomföra och vara ledare under en lektion.

  • Lämna in enskild utvärdering av uppgiften efter genomförd lektion

  • De som inte håller i lektionen förväntas att ta ett eget ansvar och delta så gott man kan under kamraternas lektioner och under resterande del av lektionen.

Detta ska bedömas

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under området och bedömningen ser inte bara till de som leder utan alla bedöms hela tiden genom observation av läraren.

Vid ledartillfället kommer ni att bedömas utifrån genomförandet av lektionen men en bedömning kommer också göras av er planering samt utvärdering.

Inlämning

Inlämning av planering och utvärdering skall göras med hjälp av de mallar som bifogas och delas ut på lektionen. Planeringen lämnas in innan lektionen till lärarfacket(Din idrottslärare) senast 3 arbetsdagar innan lektionen ( så att vi lärare kan förbereda både oss och våra kollegor om det är något speciellt material som behövs). Utvärderingen görs sedan som en läxa och lämnas sedan in antingen digitalt med ditt namn i rubriken eller i lärarfacket, det görs i dokumentet nedan efter avslutat arbetsområde. 

Uppgifter

  • Instruktioner elevledd lektion

  • Utvärdering elevledd lektion

Matriser

Idh
Idrott och hälsa

E
C
A
Lekar, spel och idrotter
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Rörelse till musik
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Hälsa och livsstil (teori)
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Hälsa och livsstil (praktik)
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Förebygga risker vid fysisk aktivitet
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Orientering
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Ny aspekt

Ny rubrik

E
C
A