Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NF Barns inflytande Stubben 2018

Skapad 2018-11-07 09:42 i Ladugårdsmarkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Läroplansmål

Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Planerade insatser

Att den pedagogiska lärmiljön är tydlig och föränderlig utifrån barnens intressen så att barnen kan göra val i sin vardag. Att barnen får vara delaktiga i verksamheten ex. i samlingen barnen kan välja sånger ex sångkort  fruktfat med olika frukter

Vid skapande aktiviteter kan barnen välja färg och material

Att barnen kan uttrycka sina tankar och känslor och vad de vill så de kan påverka sin situation. både verbalt och med kroppsspråk

Vi uppmuntrar barnen att bli självständiga och hjälpa varandra i olika situationer.

Ta vara på barnens idéer och intressen

 

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

Att barnen kan uttrycka jag kan jag vill jag tycker och kan göra val i olika situationer.

Metodval

Genom dokumentationer observationer.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: