Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande 2018 Lilla sör

Skapad 2018-11-07 10:30 i Ladugårdsmarkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Läroplansmål

•Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

•utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö. 

Planerade insatser

Vi ska vara närvarande i barngruppens vardagssituationer och hjälpa barnen att sätta ord på sina tankar och åsikter, samt hjälpa barnen att trösta en kompis vid konflikt och vara rädd om vårt material. 

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

När vi ser att barnen kan  isa olika tankar, tex stopp, jag vill leka, trösta mm. 

Metodval

Vi ser effekterna genom att använda dokumentationer och observationer. 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: