Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boksamtal - "Ett hål om dagen" SvA

Skapad 2018-11-07 10:44 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk
Visst är läsning spännande?! Men det mest spännande med läsning händer i samtalet om boken, tillsammans med andra som har läst samma sak men som kanske har andra synvinklar och åsikter än du. Vi ska därför ha ett boksamtal där vi ska få ta del av andras tankar och åsikter samtidigt som vi får möjlighet att dela med oss av våra egna!

Innehåll

Schema och instruktioner för boksamtalet hittar ni i Classroom.

Boksamtalet och därmed bedömningstillfället av denna uppgift är torsdagen den 8/11. 

Matriser

SvA
Svenska som andraspråk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt. Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutveck­ lade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: