Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension ht-18 åk 7

Skapad 2018-11-07 11:46 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska
När man läst en bok är det bra att ta sig en funderare kring vad boken handlade om och vad man faktiskt tyckte om boken. Ett bra sätt att göra detta, så att man minns vilka böcker man läst och vad man tyckte om dem, är att göra en bokrecension.

Innehåll

Uppgiften ligger på Bedömning svenska/Sva. Ni kommer få tre pass till att skriva.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Mål som kommer att bedömas:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skriftligt
Du kan med stöd av andra skriva en enklare text som du varierar något.
Du använder ett enkelt språk och varierar det något. Vissa felaktigheter förekommer i din text.
Du använder ett varierat språk. Din text är till övervägande delen korrekt och innehåller få språkfel.
Du använder ett mycket varierat språk. Din text är korrekt och innehåller nästan inga språkfel.
Omdömen
Du kan med stöd av andra göra enkla omdömen om bokens innehåll, samt belysa det med något exempel ur boken.
Du gör enkla omdömen om bokens innehåll. Du motiverar kortfattat varför du tycker som du gör och kopplar till några enstaka händelser i boken.
Du gör utvecklade omdömen om bokens innehåll. Detta gör du genom att motivera dina åsikter ganska väl och kopplar dem till olika händelser i boken.
Du gör välutvecklade och fördjupade omdömen om bokens innehåll. Detta gör du genom att motivera dina åsikter väl och koppla dem till händelser ur boken. Du drar paralleller och jämförelser mellan denna bok och andra böcker, filmer mm som du har läst eller sett.
Framträdande budskap
Du kan med stöd av andra utläsa tydliga budskap med hjälp av egna erfarenheter, samt föra diskussioner kring dessa.
Du kan med hjälp av egna erfarenheter utläsa tydliga budskap i boken och föra enkla diskussioner kring dessa
Du kan med hjälp av egna erfarenheter utläsa budskap i boken och föra utvecklade diskussioner kring dessa.
Du kan med hjälp av egna erfarenheter utläsa budskap som skrivs "mellan raderna" samt ev. dolda budskap, samt föra utvecklade diskussioner kring dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: