Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1 ht-18

Skapad 2018-11-07 12:21 i Västra Karups skola Båstad
Motorik Hinderbanor Lekar Samtal om hälsa och fysisk aktivitet.
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse under de tidiga åren av er uppväxt har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Under det här arbetsområdet kommer vi träna motoriska rörelser på olika sätt och prata om hur olika fysiska aktiviteter påverkar vår hälsa.

Innehåll

Undervisning

Under arbetsområdet kommer vi att...

-träna oss på att genomföra olika aktiviteter som innefattar sammansatta motoriska grundformer (gå, springa, hoppa, rulla, balansera, klättra, stödja, kasta, hänga, fånga, åla, krypa) i olika terränger (ute och inne).

-göra olika övningar (lekar, spel, hinderbanor) där vi tränar på att lära känna våra kroppars fysiska förmåga ute och inne.

-samtala och reflektera kring hur vår hälsa kan påverkas av olika typer av aktiviteter/lekar.

 

Bedömning

Jag kommer bedömma din förmåga att...

-använda motoriska grundformer (gå, springa, hoppa, rulla, balansera, klättra, stödja, kasta, hänga, fånga, åla, krypa) i olika terränger.

-genomföra olika aktivteter/lekar inomhus och utomhus.

-samtala och reflektera kring hur vår hälsa kan påverkas av olika typer av aktiviteter/lekar.

 

 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att...

-delta aktivt på lektionerna.
-delta aktivt i de diskussioner vi för angående hur olika aktiviteter påverkar vår hälsa.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 1 ht-18

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
**Motorik, hinder-/redskapsbanor**
Jag försöker röra mig på ett passande sätt i enkla lekar och idrotter, men behöver träna mer på de grovmotoriska färdigheterna.
Jag försöker röra mig på ett passande sätt i enkla lekar och idrotter och kan använda mig av de flesta grovmotoriska färdigheterna.
Jag kan vara med i enkla lekar och idrotter och jag kan använda mig av alla de grovmotoriska färdigheterna.
**Samtala om hälsa (det vi gör på lektionerna)**
Jag vill ha hjälp av stödjande frågor för att berätta vad jag tänkte och kände när jag idrottade eller ansträngde mig.
Jag kan mer självständigt beskriva vad jag tänkte och kände när jag idrottade eller ansträngde mig.
Jag kan prata om vad jag tänkte och kände när jag idrottade eller ansträngde mig.
**Aktiviteter/lekar utomhus och inomhus**
Jag är med i lekar utomhus och inomhus, men jag förstår inte reglerna till lekarna.
Jag är med i lekar utomhus och inomhus samt att jag förstår reglerna till de flesta lekarna.
Jag är med i lekar utomhus och inomhus samt att jag kan reglerna till de lekarna vi har gjort.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: