Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 Ht

Skapad 2018-11-07 13:12 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Vi startar i "Landet Längesen" för att du ska förstå att vi själv har skapat matematiken och dess symboler för att vi har behövt dem.
Grundskola 1 Matematik

Innehåll

Arbetsområdet

Du ska lära dig att använda matematikens språk.
Vi ska arbeta med siffror, tal och matematiska tecken.

Mål

 • Du ska kunna ramsräkna till 50
 • Du ska kunna talen 0-10
 • Du ska kunna använda och förstå begreppen fler och färre
 • Du ska kunna använda och förstå likhetstecknets betydelse.
 • Du ska kunna använda och förstå begreppet hälften.
 • Du ska kunna dela upp talen 0-10
 • Du ska kunna fortsätta enkla mönster och rita egna.
 • Du ska kunna räkna addition och subtraktion med tal upp till 10.
 • Du ska kunna klockans delar som siffror, minutvisare och timvisare och hur klockan visar heltimme

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med:

 • konkret /laborativt material
 • genomgångar
 • parövningar
 • samtal och diskussioner
 • matematikbok
 • ipad
 • bilder/filmer
 • spel

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du muntligt, skriftligt eller i bild visar att du kan:

 • ramsräkna till 50
 • talen 0-10
 • matematiska begrepp, fler/färre, hälften
 • likhetstecknets betydelse
 • dela upp talen 0-10
 • använda addition och subtraktion 
 • fortsätta ett visst mönster
 • klockans heltimmar

Jag kommer att använda Skolverkets Bedömningsstöd, muntliga och skriftliga tester, som underlag för delar av min bedömning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: