Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning "Jag,En"

Skapad 2018-11-07 13:35 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Genom läsning, kortskrivning och diskussioner fördjupar vi innehåll och förståelse av boken..

Innehåll

Pedagogisk planering
v.40-46

                                                    ”Jag, en”

Nu har vi startat upp ett läsprojekt, där ni ska få en läsupplevelse som kanske väcker frågor och tankar kring identitet:
Gemensamt läser vi Jag, en av författaren David Levithan.
Så här lyder inledningen av romanen:

”Jag vaknar. Det första jag måste göra är att ta reda på vem jag är. Det handlar inte bara om kroppen, om att slå upp ögonen och se efter. Kroppen är det som är lättast att anpassa sig till om man är van vid att vakna i en ny varenda morgon. Det är livet, kroppens sammanhang, som kan vara svårt att begripa sig på.”

 

Centralt innehåll 

-texter i form av skönlitteratur (---) som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

- lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att utskilja texters budskap, både de uttalade och de som står mellan raderna.

- att argumentera i olika samtalssituationer

- strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras  typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 

Planering

vecka

tisdag

onsdag

torsdag

läsläxa

40

 

introduktion-
presentation

schemabryt

s.1-72

41

debattartikel-
diskussion

ordförståelse
arbeta med det lästa

diktamen
läsa

s.73-156

42

Läsförståelse
läsa

Arbeta med det lästa

läsa

s.157-211

43

Läsa/skriva

Operation Dagsverke

Arbeta med det lästa

s.212-277

44

 

 

 

 

45

introduktion skrivuppgift/
läsa

Arbeta med det lästa

Diskussion/
skrivuppgift

s.278-336

46

Skrivuppgift - novell

Avsluta läsningen

 

 

 

SKRIVUPPGIFT skrivs på tisdag v.46


Varje vecka har vi läsläxa, som vi sedan skriver och diskuterar om i skolan. I början gör vi några diagnoser kring ord- och läsförståelse, samt diktamen.

Skrivuppgiften kommer att ta avstamp i Jag, En och ge dig möjlighet att resonera skriftligt kring identitet. Du ska skriva en novell med ett givet ämne på lektionstid. Cirka 800 ord.


Syfte:

·         Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

·         Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. 

 

Konkretisering av mål

·         Läsa en skönlitterär bok som tar upp identitets- och hbtq-frågor.

·         Utveckla din förmåga att resonera; både skriftligt och muntligt.

·         Skriva en berättande text (novell) där du visar att du behärskar texttypens uppbyggnad (den dramaturgiska kurvan) och språkliga drag (gestaltning, dialog, tempus, meningsbyggnad samt normer för stavning och skiljetecken).

Kunskapskrav

 

E

C

A

Läsning

Du läser med flyt.

Du läser med gott flyt.

Du läser med mycket gott flyt.

Sammanfatta

Du gör enkla sammanfattningar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband.

Du gör utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.

Du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.

Resonera

Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texten.

Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna i texten.

Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i texten.

Samtala

Du deltar genom att ställa frågor och framföra egna åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument som för samtalet framåt till viss del.

Du deltar genom at ställa frågor och framföra egna åsikter med relativt underbyggda argument som för samtalet framåt relativt väl.

Du deltar genom att ställa frågor och framföra egna åsikter med väl underbyggda argument som för samtalet framåt väl.

 

 

Bedömning: Gemensamma och enskilda samtal kring det lästa, samt novellen ligger till grund för bedömning. Skrivuppgiften bedöms enligt stödmatrisen i Fixa texten 2 (Pär Sahlin).

Uppgifter

  • Novell "Jag, En"

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: