Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 4 Samband och förändring Åk 9

Skapad 2018-11-07 14:08 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Du kommer under denna period arbeta med tal och räkning. Planeringen innefattar naturliga tal, negativa heltal, tal i bråkform, decimalform, avrundning och överslagsräkning.
Grundskola 9 Matematik
Vad är "en del" av något helt? När vi behöver beskriva vår omvärld gör vi det bäst med samband och modeller. Procent är en och funktioner är en annan.

Innehåll

Preliminär planering

v.46-47     4.1 Procent, 

v.48-49     4.2 Förändringsfaktor, 4.3 Funktioner, 4.4 Linjära funktioner, 

v.50          4.5 Tillämpning av linjära funktioner, 4.6 Proportionalitet  

Syfte

Undervisningen i matematik ska syfta till att du som elev ska kunna, se nedan.

Du får lära dig i kapitel 4:

 • Använda samband mellan andel, del och det hela för att lösa problem inom olika ämnesområden.
 • Använda förändringsfaktor till exempel vid upprepade förändringar.
 • Egenskaper hos olika slags funktioner
 • Tolka och rita grafer.
 • Beskriva linjära funktioner matematiskt.
 • Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang.
 • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

Genomförande

Vi arbetar med arbetsområdet på fyra olika nivåer i  ca: tre veckor under denna termin och möjligen fortsätter vi i början av vårterminen.

Till din hjälp kommer du att ha:

 • Planeringen
 • Gemensamma genomgångar
 • uppgifter i boken
 • Gemensamma diskussioner och övningar

PowerPoint filer som används vid genomgångar ska läggas upp på Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a96dcf8248c644fd9bed5aa97819ea867%40thread.skype/Matematik?groupId=0f054a13-d01a-4559-a31e-4b5aeba2f96f&tenantId=e36726e9-4d94-4a77-be61-d4597f4acd02

Bokförlagets egna genomgångar på Youtube finns här: http://www.matematikbokenxyz.se/elever1/filmer1.html

Som avslutning av arbetet skriver du ett prov i början av vårterminen. 

Bedömning

Formativbedömning under periodens praktiska arbete. Jag som lärare kommer att följa dina arbetsinsatser under lektionerna. Du måste visa vad du kan men även fråga när du behöver hjälp och få ytterligare förklaringar. Du får även möjlighet att visa dina förmågor genom prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: