Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formella brev

Skapad 2018-11-07 14:39 i Gylle skola Borlänge
Ett kortare arbetsområde där du får arbeta med genren brev.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Ett formellt brev behöver du kunna skriva till företag, migrationsverket, arbetsförmedlingen, polisen mm. Med andra ord skriver du till någon du inte känner. Du ska lära dig att skriva ett formellt brev med rätt struktur, innehåll och hur språket används.

Innehåll

Konkretiserade mål:

 • Du ska visa att du känner till hur ett formellt brev är uppbyggt.
 • Du ska kunna använda skiljetecken.
 • Du ska kunna skriva ett formellt brev där din vilja/önskan framförs tydligt.

Hur vi kommer att arbeta:

Ni kommer att få en tydlig genomgång om ämnet, och sedan läser vi ur boken "Fixa texten 2", där det finns exempel på formella brev. Ni kommer även få se korta beskrivningar på formella brev på Youtube.

Uppgift:

Du ska skriva ett formellt brev (helst på e-mail) till en cykelaffär, där du köpt en cykel som visat vara fel på. Du vill reklamera cykeln.

Du får välja, antingen lämna tillbaka och få en ny cykel, eller acceptera defekten på cykeln och få avdrag på priset, alltså få köpa cykeln för ett nedsatt pris. Din vilja ska framgå tydligt i din reklamation. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris

F
E
C
A
Mottagare
Hur texten fungerar för den som ska läsa den
Texten är uppbyggd så att läsaren knappt kan ta till sig och förstå innehållet.
Texten är begriplig för läsaren som också förstår textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera…)
Texten är stabil och kommunicerar ganska väl med läsaren i enlighet med textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera …)
Texten är mycket bra och kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera…)
Textens genre
Du har gjort försök att skriva texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Du har skrivit texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Du har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt.
Du har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt och har ibland egna kreativa lösningar.
Meningarna
Meningarna är enkelt konstruerade och ganska korta.
Meningarnas längd och ordföljd varierar.
Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt bl.a. genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad.
Meningarnas variation fungerar mycket väl utifrån syfte och sammanhang.
Användning av skiljetecken
Du använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt.
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken på ett bra sätt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett korrekt och kreativt sätt.
Arbetsområdet i sin helhet
Du deltar för det mesta på lektionerna och försöker göra arbetsuppgifterna.
Du deltar och arbetar på lektionerna.
Du deltar bra på lektionerna och gör ditt bästa för att fullfölja arbetsuppgifterna
Du deltar aktivt på lektionerna och tar ansvar för dina studier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: