Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri i förskoleklass

Skapad 2018-11-07 15:02 i Skönstaholmsskolan Stockholm Grundskolor
Geometri i förskoleklass genom konkret arbete. Vi syr möss från cirkelformade tygbitar som viks och sys ihop. Därefter skapar barnen hus till mössen, via husbygget lär vi formernas namn och att beskriva dess egenskaper.
Grundskola F Matematik Teknik
Nu ska våra möss få hus. På ett lustfyllt sätt ska vi genom konkret arbete med att skapa mössens hus lära om de geometriska formerna cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du ska lära dig känna igen och namnge de geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel samt att beskriva objektens egenskaper med hjälp av begreppen sida och hörn. När vi skapar kommer du också lära dig använda och namnge olika material samt lära dig olika tekniker för att sammanfoga dem. 

 

Hur ska du lära dig? 

- du ska få bygga ett hus till din mus. Vi använder skokartonger och annat återvunnet material samt tyg och garn och vad vi behöver för att sammanfoga det vi bygger.

- du ska få undervisning i de geometriska formerna och få möjlighet att öva på olika sätt. 

- du kommer få välja hur de olika formerna ska finnas representerade i ditt hus. 

 

Hur vet jag att du lärt?

- du får berätta om ditt hus och får då chans att visa och berätta hur du använt de geometriska formerna. 

 

Tidplan

Vi arbetar under veckorna 45-50. 

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -

Matriser

Ma Tk
Matematik Åk 1

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
matematiska problem
 • Ma   3
Du är ganska säker på att visa hur du har löst ett matematiskt problem genom att rita eller skriva lösningen.
Du är säker på att visa hur du har löst ett matematiskt problem genom att rita eller skriva lösningen. Du är ganska säker på att avgöra om din lösning är rimlig.
taluppfattning
 • Ma   3
Du har ganska god taluppfattning, inom talområdet 0-20, och kan visa det genom att lösa uppgifter där du delar upp tal och anger talets grannar.
Du har god taluppfattning, inom talområdet 0-20,och kan visa det genom att lösa uppgifter där du delar upp tal och anger talets grannar.
geometriska objekt
 • Ma   3
Du är ganska säker på de geometriska objekten cirkel, triangel, kvadrat, rektangel och du kan beskriva dem.
Du är säker på de geometriska objekten cirkel, triangel, kvadrat, rektangel och du kan beskriva dem.
lägesord
 • Ma   3
Du är ganska säker på lägesorden, på, över, under, först, sist, före, efter, upp och ner och kan använda dem för att beskriva ett objekts läge.
Du är säker på lägesorden, på, över, under, först, sist, före, efter, upp och ner och kan använda dem för att beskriva ett objekts läge.
proportionella samband
 • Ma   3
Du är ganska säker på proportionella samband, 2-hopp och 10-hopp.
Du är säker på proportionella samband, 2-hopp och 10-hopp.
huvudräkning
 • Ma   3
Du är ganska säker på huvudräkning när du räknar med addition och subtraktion när talen och svaren ligger inom talområdet 0-10 exempelvis: 8+2= 10 10-4= 6
Du är säker på huvudräkning när du räknar med addition och subtraktion när talen och svaren ligger inom talområdet 0-10 exempelvis: 8+2= 10 10-4= 6
likhetstecknets betydelse
 • Ma   3
Du är ganska säker på likhetstecknets betydelse vid exempelvis: 7+_=10
Du är säker på likhetstecknets betydelse vid exempelvis: 7+_=10
enheter
 • Ma   3
Du är ganska säker på att lösa uppgifter som handlar om enheterna; tid, vikt, längd och volym.
Du är säker på att lösa uppgifter som handlar om enheterna; tid, vikt, längd och volym.
matematiska resonemang
 • Ma   3
Du är ganska säker på att föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultatets rimlighet.
Du är säker på att föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultatets rimlighet.
matematiska resonemang
 • Ma   3
Du är ganska säker på att föra och följa matematiska resonemang om mönster i talföljder.
Du är säker på att föra och följa matematiska resonemang om mönster i talföljder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: