Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vård- och omsorgsarbete 2, studieenhet 13. APL.

Skapad 2018-11-07 15:35 i Vuxnas lärande Papperskorgen
Gymnasieskola Vård och omsorg
Arbetsplatsförlagd utbildning vecka 42- 45.

Innehåll

Vecka

Datum

Sal

Träff/genomgång/

Föreläsning

Studieenhet

Studiearbete

 

 

Examination:

Inlämning

Tentamen

Redovisning

Vecka 34

 

 

 

 

Föreläsning 20/8

12:30- 16:00

Sal B 4

 

Introduktion Voms 2.

Studieenhet 2 och 3.

Dokumentation

Individ- och familjeomsorg

Anhörigomsorg

 

Studiearbete 2 och 3.

Uppgift 2 i studiearbete 2 och uppgift 1 i studiearbete 3, utförs under lektionstid.

Obligatorisk medverkan/närvaro/aktivitet vid föreläsningstillfället

Vecka 35

 

 

 

 

Föreläsning

Tisdag 27/8

12:30- 16:00

Sal B 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 29/8 och torsdag 30/8 eget arbete.

 

Studieenhet 4.

Vård- och omsorg vid sjukdomar i cirkulationsorganen.

 

Cirkulationsorganens sjukdomar och dess omvårdnad, samt venösa och arteriella bensår

Utdelning av material inför de kliniska övningarna.

 

 

 

 

Studiearbete 4.

Utför samtliga uppgifter dvs. 1,2 och 3 i studiearbete 4, inför de kliniska övningarna.

 

Obligatorisk medverkan/närvaro/aktivitet vid föreläsningstillfället.

 

 

 

 

 

Vecka 36

 

 

 

 

Föreläsning

Tisdag 3/9

12:30- 16:00

Sal B 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs KTC,B 5 Vecka 36

Onsdag 4/9

Grupp 1

8:00- 11:30

Grupp 2

12:30-16:00

Torsdag 5/9

Grupp 3

8:00-11:30

 

Studieenhet 5.

Vård- och omsorg vid sjukdomar i cirkulationsorganen sjukdomar.

Blodets komponenter.

Handläggande av stickskada.

Utdelning av material inför de kliniska övningarna.

 

KTC: Komplicerad omläggning venösa som arteriella bensår, sårodling

 

 

 

Studiearbete 5.

Utför samtliga uppgifter dvs. 1,2, och 3, i studiearbete 5. inför de kliniska övningarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obligatorisk medverkan/närvaro/aktivitet vid föreläsningstillfället.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligatorisk medverkan/närvaro/aktivitet i de praktiska övningarna som genomförs i KTC gällande; komplicerad omläggning av venösa och arteriella bensår med kompressionslindning.

 

 

 

 

 

Vecka 37

 

 

 

 

Föreläsning

Tisdag 10/9

12:30- 16:00

Sal B 4

 

 

 

 

 

 

 

OBS KTC, B5 Vecka 36

Onsdag 11/9

Grupp 1

8:30- 11:30

Grupp 2

12:30-16:00

Torsdag 12/9

Grupp 3

8:30-11:30

 

 

Studieenhet 6.

Vård- och omsorg vid diabetes.

 

Vård- och omsorg vid diabetes.

Aktuell behandling och omvårdnad.

Information om APL.

 

 

KTC Venös provtagning

 

 

Studiearbete 6.

Utför samtliga uppgifter dvs. 1,2,3 och 4 i studiearbete 6, inför de kliniska övningarna vecka 38.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligatorisk medverkan/närvaro/aktivitet vid föreläsningstillfället.

 

 

 

 

 

 

 

Obligatorisk medverkan/närvaro/aktivitet i de praktiska övningarna som genomförs i KTC gällande; venprovtagning.

I samband med de kliniska övningarna genomförs ett skriftligt kunskapstest.

Vecka 38

 

 

 

 

Tisdag 17/9

Onsdag 18/9 och Torsdag 19/9

Egna studier 

 

 

 

 

Tid till förfogande för egen inläsning av ämnesområdet Diabetes och Studieenhet 6, inför kommande veckas KTC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka 39

 

 

 

Föreläsning

Tisdag 24/9

12:30-16:00

Sal B 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs KTC, B5 Vecka 39

Onsdag 25/9

Grupp 1

8:00- 11:30

Grupp 2

12:30-16:00

Torsdag 26/9

Grupp 3

8:00-11:30

 

Studieenhet 7.

Vård- och omsorg vid sjukdomar i urinorganen

 

Omvårdnad och komplikationer vid kateterisering.

Iakttagelser i urin.

Förebyggande åtgärder för att motverka UVI.

APL information

 

 

 

 

KTC: Hantering och genomgång av insulinpennor.

Subcutan injektion.

Insulingivning.

Kapillärprovtagning.

 

Studiearbete 7.

Utför samtliga uppgifter dvs. 1,2,3  och 4 i studiearbete 7, inför de kliniska övningarna, vecka 15.

Obligatorisk medverkan/närvaro/aktivitet vid föreläsningstillfället.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligatorisk medverkan/närvaro i de praktiska övningarna som genomförs i KTC gällande insulingivning och subcutan injektion och kapillärprovtagning..

I samband med de kliniska övningarna genomförs ett skriftligt kunskapstest.

 

Vecka 40

 

 

 

Föreläsning

Tisdag 1/10

12:30-16:00

Sal B 4

 

Omdöme/betyg

halvtid 

 

 

 

 

 

 

 

OBS KTC,B5

Vecka 40

Onsdag 2/10

Grupp 1

8:30- 11:30

Grupp 2

12:30-16:00

Torsdag 3/10

Grupp 3

8:30-11:30

Studieenhet  8.

Vård- och omsorg vid sjukdomar i andningsorganen .

Observationer,

iakttagelser och provtagning från andningsvägarna.

Omvårdnad vid sjukdomar i andningsvägarna.

Omvårdnadsprocessen, sökord.

 

KTC: Kateterisering -sterilt.

U-Odling.

 

 

 

 

 

.

 

Studiearbete  8.

Utför samtliga uppgifter dvs  1, 2 och 3, i studiearbete 8, inför kommande tentamen.      

Inhämta även information från  www.vardhandboken  och www.1177.se inför tentamen.

 

 

 

 

Obligatorisk medverkan/närvaro/aktivitet vid föreläsningstillfället.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligatorisk medverkan/närvaro/aktivitet i de praktiska övningarna som genomförs i KTC gällande; Kateterisering och u-odl

I samband med de kliniska övningarna genomförs ett skriftligt kunskapstest.

 

 

 

 

Vecka 41

 

 

 

 

Tisdag 8/10 och Onsdag 9/10 samt Torsdag 10/10

Tid för eget arbete.

 

Studieenhet 9.

Rehabilitering och habilitering.

 

 

 

 

Studiearbete 9.

Utför samtliga uppgifter i studiearbete 9, för att bearbeta ämnesområdet.

Observera att endast

Uppgift 2 ska lämnas in.

Skriftlig inlämning av frågeställningar i studiearbete 9, lämnas på unikum.

 Inlämning senast 13/11

 

APL

Vecka 42- 45

 

 

APL besök sker vecka 44 och 45.

 

Vecka 46

 

 

 

 

Föreläsning

Tisdag 12/11

08:30- 11:30

Sal B 4

 

 

Uppföljning APL

 

Studieenhet  10.

Vård- och omsorg vid neurologiska sjukdomar

 

Omvårdnad vid Parkinsons sjukdom

Omvårdnadsprocessen

 

 

Studiearbete  10.

Utför samtliga uppgifter dvs. 1,2 och 3, i studiearbete 9. inför kommande tentamen.

 

Inför tentamen

Omvårdnad vid Parkinsons

sjukdom samt KOL med sökord. 

 

Vecka 47

 

 

 

 

Föreläsning

Tisdag 19/11

12:30- 16.00

Sal B 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studieenhet 11.

Vård- och omsorg vid sjukdomar i matspjälkningsorganen

 

Mb Chron

Ulcerös colit

Stomier

 

 

 

 

Studiearbete 11.

Utför samtliga uppgifter dvs. 1,2 och 3, i studiearbete 11,

inför de kliniska övningarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka 48

 

 

 

 

 

OBS KTC,B5

Vecka 48

Onsdag 27/11

Grupp 1

8:300- 11:30

Grupp

12:30-16:00

Torsdag 28/11

Grupp 3

8:30-11:30

 

KTC:

Stomibandagering

Peg

Nasogastrisk sond

 

 

 

 

Obligatorisk medverkan/närvaro/aktivitet i de praktiska övningarna som genomförs i KTC gällande;

Stomiandagering

PEG

Nasogastrisk sond

 

Vecka 49

 

 

 

Tisdag 3/12

12:30-14:00.

B1

Avslutning av kursen

VOMS 2.

Utvärdering av kursen

Betygssamtal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Vår
Vård- och omsorgsarbete 2, studieenhet 13. APL.

Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng. Kurskod: VÅRVÅR02

Ämne: Vård- och omsorg Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning Kurser i ämnet Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng. Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng. Bygger på kursen Vård- och omsorgsarbete 1. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att planera, utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt, dvs. etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett empatiskt förhållningssätt samt tar ansvar för patienter och brukare, och för olika arbetsuppgifter. Undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper om arbetsmiljö, säkerhet och ergonomi för att minska skaderisken, för patienter och brukare samt personal. Användning av medicinteknisk och annan teknisk utrustning samt informationsteknik inom verksamheten, ska också ingå i undervisningen. Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 5. Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen. Kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter där delegering krävs. 6. Förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
Minnas/ Förstå
Tillämpa/ Analysera/ Värdera
Skapa
Syfte
Förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter samt utvärdera den egna arbetsinsatsen. Kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter där delegering krävs.
Eleven planerar och utför i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt,hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt samt med hänsyn till patientens eller brukarens självbestämmande och integritet. Vid behov anpassar eleven utförandet i samråd med handledare Eleven ger också exempel på hälso- och sjukvårdsuppgifter som kräver delegering samt beskriver hur delegeringen ska göras och hur uppgifterna ska utföras.
Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar i samråd med handledare utförda uppgifter. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar efter samråd med handledare utförda uppgifter. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsen samt dokumenterar och rapporterar efter samråd med handledare utförda uppgifter. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Syfte
Förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
I arbetet hanterar eleven i samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, i samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: