Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 7: Muntlig förmåga - att presentera en text, leda, delta i och sammanfatta en diskussion

Skapad 2018-11-07 15:39 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
I det här arbetsområdet ska du få utveckla din förmåga att presentera en text för en mindre grupp, leda och delta i en diskussion kring texten, samt sammanfatta det ni har pratat om. Du får också träna på att lyssna aktivt på andra.

Innehåll

Arbetsgång

·        Läs din text flera gånger. Red ut oklarheter, till exempel svåra ord.

·        Sammanfatta textens handling, personer, miljö och budskap, samt dina egna tankar om texten i en tankekarta.

·        Formulera två frågor att diskutera kring texten. Frågorna ska inte vara ja/nej frågor, utan frågor som man kan ha olika åsikter om. Inled frågorna med ett frågeord (hur, varför, vad osv.)

Träna på att presentera din text, med hjälp av din tankekarta.

 

·Redovisning (bedömningstillfälle), cirka 5 min per person (ta hjälp av dina anteckningar)

·        Presentera textens handling, personer, miljö och budskap för gruppen.

·        Presentera dina egna tankar om texten för gruppen.

·        Presentera en av dina frågor om texten och led en diskussion i gruppen. Fördela ordet, se till att alla kommer till tals, sammanfatta vad ni har pratat om.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

·        Lyssna på de andra när de presenterar sina texter.

·        Delta aktivt i diskussioner som de andra leder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Bedömning - muntlig förmåga

Moment: Presentera

F når inte kunskapskrav för betyget E
E
C
A
Innehåll
Du presenterar/sammanfattar texten
Du framför åsikter om texten med enkla och till viss del underbyggda argument.
Du framför åsikter om texten med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du framför åsikter om texten välutvecklade och väl underbyggda argument.
Kommunikation
Du visar viss anpassning till mottagaren t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Du visar relativt god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/engagerat sätt.
Du visar god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Språk
Du använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.
Du använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.
Du använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.

Moment: Leda diskussion

F når inte kunskapskrav för betyget E
E
C
A
Struktur
Du fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt.
Du fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt.
Innehåll
Du ställer någon fråga kring texten. Du gör ett försök till sammanfattning av diskussionen.
Du ställer några frågor kring texten. Du gör rimlig sammanfattning av diskussionen.
Du ställer några relevanta frågor kring texten Du gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen.
Språk
Du använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.
Du använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.
Du använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.

Moment: Delta i diskussion

F når inte kunskapskrav för betyget E
E
C
A
Innehåll
Du framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Du framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Kommunikation
Du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt.
Du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt.
Du lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Du praktiserar turtagning till viss del.
Du praktiserar turtagning relativt väl.
Du praktiserar turtagning väl.
Du klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang.
Du klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang.
Du klarar väl att tala tydligt och visa engagemang.
Språk
Du använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.
Du använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.
Du använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: