Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri klass 7

Skapad 2018-11-07 15:48 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
På lång sikt Under momentet skall du få möjlighet att · formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder · välja och använda lämpliga matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter · använda matematiska begrepp och samband · använda matematikens uttrycksformer för att kunna redogöra och samtala om beräkningar och slutsatser På kort sikt Under momentet skall du få möjlighet att · Lära dig att använda prefix · Öva på de vanligaste enheterna för längd, volym, hastighet och vikt · Göra beräkningar med tid och hastighet · välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar i vardagliga och matematiska situationer med t.ex. rektangulära och runda figurer · att kunna beskriva och jämföra olika geometriska figurers uppbyggnad som t.ex. olika typer av tre och fyrhörningar · att kunna beskriva olika figurer genom att använda dig av begrepp som vinklar och vinkelsumma · att använda och omvandla vanliga enheter för längd vid beräkningar av omkrets · att uttrycka dig matematiskt · att använda dig av överslagsräkning och se rimligheten i en beräkning · pröva på metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang

Innehåll

Lärande mål

Undervisning

 

·         enskilt arbete

·         lärarledda gruppdiskussioner

·         problemlösning i gruppform

·         praktiska övningar

 

Underlag för bedömning

 

Alla lektioner ligger till grund för bedömningen. Den sker vid diskussioner, inlämningsuppgifter och prov enligt matrisen på nästa sida.

 

 

Begreppslista

 

Enhet, prefix, medelhastighet, vinkel, vinkelspets, vinkelben, gradskiva, spetsig vinkel, rät vinkel, trubbig vinkel, grader, triangel, vinkelsumma, rätvinklig triangel, likbent triangel, liksidig triangel, parallellogram, romb, kvadrat, rektangel, omkrets, pi, radie, diameter och medelpunkt

Bedömning

 

Bedömningen av de olika förmågorna kommer att ske enligt matrisen nedan, i matrisen finns förmågorna beskrivna med några exempel.

 

Bedömningen avser

 

Kvalitativa nivåer

 
 
 

 


Nybörjare                                                              Expert                                                                       

Förmågan att lösa matematiska problem

 

Eleven löser delar av problemen med strategier och metoder som delvis fungerar. Av svårighetsgraden:

 

Två vinklar i en triangel är 50o och 70o. Hur stor är den tredje?

 

 

 

 

Eleven löser problemen nästan helt med strategier och metoder som fungerar.

 

Kunna omvandla olika enheter med god säkerhet.

Kunna lösa ut den tredje vinkeln när man ex. har vertikalvinklar,  sidovinklar.

 

Eleven löser alla delar av problemen med lämpliga strategier och metoder och finner alla möjliga lösningar.

Eleven kan beräkna omkretsen hos komplexa sammansatta figurer samt göra beräkningar av vinklar i mer omfattande figurer.

Förmågan att använda och förstå begrepp

.

 

 

Eleven visar förståelse för begrepp genom att t ex känna till och kunna mäta vinklar och omkrets i olika figurer.

Kunna de grundläggande prefixen.

 

Eleven visar god förståelse för begrepp genom att t.ex. helt kunna rita upp figurer utifrån en problembeskrivning samt sätta ut mått.

 

 

 

Eleven visar mycket god förståelse för begrepp genom att tex ha full förståelse för hur vinkelsumman kan användas för att beräkna vinklar i regelbundna månghörningar.

 

 

Förmågan att välja rätt metod

 

Eleven kan tillämpa lämpliga metoder för att lösa matematiska problem där addition, subtraktion och multiplikation förekommer.

Eleven kan mäta gradantal hos vinklar med hjälp av gradskiva.

 

 

 

Eleven behärskar till fullo metoder för att göra beräkningar för att kunna bestämma medelhastighet.

 Eleven kan räkna ut omkretsen i icke geometriska figurer samt sammansatta figurer.

Eleven behärskar till fullo metoder för att göra beräkningar med alla de fyra räknesätten tex för att beräkna omkretsen hos komplexa geometriska figurer.

 

Förmågan att kommunicera i tal och skrift

 

Redovisningarna är möjlig att förstå och går delvis att följa även om det matematiska språket har brister och felaktigheter.

Redovisningarna är lätta att förstå och följa men kan vara knapphändig. Det matematiska språket används på ett acceptabelt sätt.

 

 

Redovisningarna är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka

Arbete

Läxa

41

Prefix, medelhastighet Sid 46-54( varannans uppgift inte alla) 1,3,5,..

I röd kurs behövs bara arbeta med S.62-63

42

Diagnos,

 Geometri s.72-77

Läxa 8

43

Sid 78-83

Läxa 9

44

Höstlov

 

45

Diagnos + Sid 86-91, Sid 92-99

Läxa 10

46

Provet bara i Geometri måndagen den 12 nov.18

En läxförhör kommer att genomföra i prefix efter provet.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: