Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stationer

Skapad 2018-11-07 16:27 i Norra Förskolan Vindförberg Rättvik
Stationer
Förskola
Vi kommer att arbeta med olika stationer på avdelningen. Vi delar in hela barngruppen i tre grupper utefter ålder och kunskap. Dessa stationer i denna planering innehåller; kilppteknik kollage, legobygge, organiserad lek i hemvrån/kök.

Innehåll

Nuläge

Barngruppen behöver öva på olika moment därav har vi valt att dela upp gruppen och använda oss av stationer. Barnen behöver även oavsett aktivitet träna på att fördjupa sig i en av aktiviteterna en längre stund.

Mål och syfte

Barnen behöver träna på att fördjupa sig i en aktivitet en längre stund. Det är vårt huvudmål.

I denna planering har vi även specifika mål utefter vad vi valt för stationer. Vi upplever att barnen behöver öva på att klippa och använda sax. Barngruppen behöver också träna på den fria och styrda leken så väl i hemvrån som i konstruktionsleken i legobygget. 

 

Genomförande 

Vi kommer dela in gruppen i tre mindre grupper. En pedagog per grupp. Varje pedagog ansvarar och planerar för sin station. Pedagogerna kommer ha sin aktivitet och barnen kommer att cirkulera ut efter hur dom blir klara och känner sig redo för byte. Men pedagogerna stora uppgift är att få igång barnen i aktiviteten så att de inte känner att de vill byta i första stund. 

Vi tänker att ha stations aktiviteter ca 2 gånger i veckan med detta upplägg men med varierat innehåll, där barnen även kan få önska stationer. Det som står i denna planering är idéer hur en av våra dagar kommer att se ut. 

 

Dokumentation    

Vi kommer att använda oss av iPad till fotografering och filmning av barn som personal. Vi vill se hur barnen och vi personal agerar i dessa situationer för att senare kunna göra en utvärdering. 

 

 

Utvärdering

Hur utvärderar målen och syfte samt hur väl aktiviteten fungerat?

Ansvar

Vilket ansvar har vem? 

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: