Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och Natur

Skapad 2018-11-07 19:08 i Allerums förskola Helsingborg
Förskola

Innehåll

Projekt Djur

Del 1 -

Bakgrund/Nuläges beskrivning/ Analys/ Underlag till det pedagogiska arbetet.

Vi gick ut på gården för att leta småkryp. Vi har köpt en hel del insekter. De visade inte något större intresse. Då var det något barn som frågade om inte kaninen kunde följa med till skogen. Visst sa vi det kan han få göra. Kaninen är även med i våra samlingar och frågar barnen olika saker. Vi tog fram olika insekter på filmduken. Barnen fick rita av olika djur. Där var en stor myra och barnen ritade en massa streck, då sa kaninen att där kan myran bo inne. Då började vi prata om myror och titta på olika myror. Myr intresset tog ännu mer fart när vi hittade den tjocka grenen i skogen där det fanns en massa myror under.

Syfte

Syftet med projektet är att

       * Utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer

           och fysikaliska fenomen.

 • utveckla ett större socialt samspel där barnens kommunikations och språkutveckling utvecklas.

Mål med projekt djur/Hur ska vi uppnå målen?

 

Att barnen ska få en ökad kunskap om olika sorters djur.
Att barnen ska få en ökad förståelse för hänsyn som bör tas för olika levande ting.
Att barnen ska få en inblick i hur alla människor är olika men av samma värde.
Att barnen ska utveckla ett bättre socialt samspel.
Att barnen ska stimuleras i deras språk och kommunikationsutveckling. (kommunikation är en förutsättning i samspel med varandra.)

Vad gör vi? Hur jobbar vi?

 • Pratar om olika djur  och fråga vilka djur de känner till
 • Använda olika djurappar för att kunna synliggöra djuren mer
 • Låna böcker från biblioteket om djur (boklådor)
 • Lekar och sånger som är kopplade till djur (Myran sover)
 • Vi tillverkar myror och myrstackar med olika material.( både ute och inne)
 •  

Olika frågeställningar

    

 • Vart bor djuren, sommaren, vintern?
 • Vad äter djuren?
 • Hur känns djuren att ta på?
 • Hur kan vi göra för att värna och ta hand om djuren?
 • Hur låter djuren?
 • Vem äter djuret vi pratar om?

 

 

Start av projektet

Vi började med att titta på småkryp ute i vår trädgård. Barnen visade inget större intresse. Men en dag när vi var i skogen så lyfte några barn på en tjockare pinne och på under sidan fanns där många myror. Där var även små hål i pinnen som myrorna kröp in i . Alla barnen samlades runt den. När vi kom hem till förskolan så tittade vi på filmen vi tog. Alla barnen pratade och pekade på myrorna. Vi Läser böcker om myrorna, sjunger olika sånger/ ramsor om myror.

Reflektionsmaterial

 •  
 • Fyrspaltsdokument
 • Observation under projektets gång
 • Pedagogisk utvärdering tillsammans på avdelningsplanering

Utvärdering med barn
Reflektion med barnen.
Vi pedagoger hör när barnen pratar om myrorna.

Vi tittar på våra filmer

 

VIKTIGT! 
Hur får vi in:
Genus
Allas lika värde
Utflykter - kontinuerligt

Hur lär sig barnen?
Barnens frågor
Barns strategier

Del 2 - Utvärdering/Utveckling och analys.

Efter terminens gång. Analyser och utvärdera aktiviteterna som genomförts.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: