Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rim och ramsor

Skapad 2018-11-07 19:50 i Herrgårdens förskola Munkedal
Förskola
Barnen på Grävlingen har blivit introducerade av ramsan " händerna på huvudet händerna på axlarna, händerna på, magen, händerna på rumpan, händerna i knät varsågod och ät! "

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Under våra samlingar har vi låtit barnen välja ur en sång påse, vi pratar och rimmar tillsammans vid maten , här ser vi att barnen visar intresse för det vi rimmar om och att de börjar följa med i olika rörelser som vi gör. 

Mål :Vi vill att barnen ska utveckla sitt ordförråd så att de kan börja göra sig förstådda med fler ord. 

Delaktighet:

Barnen är delaktiga genom att de får vara med och välja vilka ramsor vi ska sjunga genom att ta varsin gång i en sång påse. Vi uppmuntrar även om vi ser att barnen vill sjunga en sång flera gånger.

Läroplanens mål:

 Förskolan ska sträva mot att varje barn:

#utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och uttrycka tankar

.#utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner

#som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som  på sitt modersmål.

 

 

Barnens erfarenheter

Vi kan se att några av barnen tidigare har lite erfarenheter av att få välja sånger ur en sång påse och att de vet vilka  rörelser som tillhör sångerna. Men merparten av barnen har ingen erfarenhet men är nyfikna och tittar på hur de andra barnen gör.

Insatser - åtgärder för att nå målet

 I vårt arbetslag är vi gemensamt ansvariga för att hålla i samlingar där vi uppmuntrar till sång och små ramsor genom sång påsar men också genom  litteratur och att vi tar de tillfällen som ges till att rimma och sjunga även utanför samlingen. Innan maten använder vi en ramsa och varje gång vi tvättat händerna sjunger vi tvätta tvätta liten hand sången som är på rim. Vid blöjbyte busar vi och använder oss av olika ramsor för att utveckla barnets kommunikationsförmåga.

Hur målet ska utvärderas:

Under våra planeringar  varannan vecka kommer vi att diskutera och reflektera över hur vi arbetar med vårt mål samt hur väl målet uppnås, vi kommer att se hur barnens reaktioner är och hur de utvecklas över tid. Vi kommer att filma när vi startar vårt tema och när vi avslutar vårt tema för att se utvecklingen och för att se om vi har gjort det bästa vi kan eller om vi behöver ändra på vårt arbetssätt.

Teoretisk bakgrund.

Skolverket skriver i sin bok Flera språk i förskolan - Teori och praktik att läroplanens(2016) texter utgår från ett sociokulturellt perspektiv och att i det perspektivet spelar  språkanvändningen  en central roll. Språket hjälper till att socialisera barnet till vuxenvärlden och lär barnet hur samhällets normer och värderingar ser ut. När barnet kan prata omkring 10 ord förstår de omkring 100 ord, därför är det så viktigt att sätta ord på allt runtomkring och allt som vi gör ( Skolverket, 2013).

Dokumentation

Vår dokumentation kommer att ske varannan vecka genom inlägg och ifyllda reflektionsprotokoll, Barnen kommer att få titta på det som vi spelat in och vi kommer tillsammans att diskutera vad vi ser.

Samverkan med vårdnadshavare

 Vi kommer att involvera vårdnadshavare genom att prata om hur det går på förskolan och vad det är vi arbetar med, Vi kommer att använda oss av Unikum där vi kommer att lägga ut små klipp på våra aktiviteter, Vi kommet också att fråga om vårdnadshavarna märker av något av vårat tema hemmavid ex genom handtvättarsången.

Olika datum. 30 / 11 Planerat utlägg i unikum månadsbrev

                       ca 1/ 1 -19 Månadsbrev Unikum

                          1/2 -19 Månadsbrev Unikum

                           1/3 Månadsbrev Unikum

 I våra månadsbrev kommer vi också att lägga information om vårt temaarbete som man då kan gå in och titta på under egen flik .

 

 

 

 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: