Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik åk 3

Skapad 2018-11-07 19:56 i Racklöfska skolan Åre
Koll på matematik åk 3
Grundskola 3 Matematik
Hur många milliliter går det på en liter? Hur många millimeter går det på en meter? Hur kan jag räkna uppställning med växling i flera led? Hur kan jag räkna med x och y? Hur hör multiplikation och division ihop? Vilken bit är störst? 1/3, 1/4, 1/6, eller en 1/8? Hur kan jag räkna ut tidsskillnad? Hur skriver jag förstoring på mattespråk? Hur stor chans har jag att slå en 6:a på en tärning?

Innehåll

Vad ska vi lära oss i ämnet matematik?
De fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division. 
Talraden: 0-10000 
Skriftlig räknemetod (uppställning) i addition och subtraktion
Likhetstecknets betydelse samt enkla ekvationer. 
Göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av tid, vikt, längd och volym och använda vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Vi lär oss beräkna tidsskillnad. 
Göra enkla mätningar av omkrets och area.
Tolka och skapa egna diagram/tabeller. 
Tal i bråkform (dela upp helheter och antal i olika delar samt namnge delarna som bråk).
Vad symmetri är samt hur vi kan konstruera symmetriska objekt och symmetrilinjer. 
Förstå vad skala är och lära oss begreppen: verklig storlek, förstoring och förminskning. 
Hur vi kan lösa enkla problem med hjälp av miniräknare. 
Vad sannolikhet är och hur vi kan beräkna sannolikheten. 

 

 

Arbetssätt
- lyssna på genomgångar
- diskutera både parvis och i helklass
- berätta hur du räknar och lyssna på andra
- arbeta i Koll på matematik
- arbeta med praktiskt material
- träna på Bingel.se 

 

Bedömning:
Du får visa dina kunskaper genom: 
- vara med på lektionen och visa vad du kan under genomgång och samtal
- det dagliga arbetet på lektionerna
- göra test i Bingel/lösblad/koll på


Jag kommer att bedöma din förmåga att:
-
utföra beräkningar inom de fyra räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation och division) 
- föra och följa resonemang kring ental, tiotal, hundratal och hela tusental
- göra beräkningar med hjälp av uppställning (använda minnessiffra vid addition samt växling vid subtraktion) 
- lösa enkla ekvationer samt visa på förståelse av likhetstecknet
- visa på tidsskillnad i timmar och minuter 
- namnge, samt beskriva våra vanligaste geometriska figurer
- utföra enkla mätningar samt beräkningar av area och omkrets
- tolka samt skapa olika typer av diagram samt tabeller
- visa förståelse för samt använda grundläggande bråkbegrepp
- rita symmetriska bilder efter instruktion samt rita symmetrilinjer
- visa förståelse för vad skala är och samtalar om begreppen, verklig storlek, förstoring och förminskning
- utföra en beräkning med hjälp av miniräknare
- för och följer resonemang kring sannolikhet 
- utföra enkla mätningar av:
tid, du kan avläsa analog och digital tid. Du känner till enheterna timmar, minuter och sekunder
vikt, du kan jämföra och uppskatta vikt. Du känner till enheterna kg och g 
längd, du kan genomföra enkla mätningar av längder. Du känner till enheterna m, cm och mm
volym, du kan jämföra och uppskatta volym. Du känner till enheterna l och dl

Stä
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: