Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningsprogram åk 8 - VT20

Skapad 2018-11-07 20:52 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Förbättra din egen styrka eller kondition Uppgiften går ut på att du själv skall hitta ett sätt att träna din kondition eller styrka under fem veckor. Du behöver anpassa ditt träningsupplägg beroende på vad du har för personligt mål med din träning men även utifrån hur pass bra styrka eller kondition du har sedan tidigare.

Innehåll

Arbetet består utav 5 delar:

 1. Test av din kondition eller styrka

 2. Planering. Här skriver du hur du har valt att träna under de fem veckor du har på dig innan vi kommer göra ett nytt test. Du ska även sätta upp mål för hur mycket du vill förbättra dig och fundera kring vilka hälsoeffekter som träningen kan ge.

 3. 5 veckors träning. Du ska träna under fem veckor och även fylla i de träningsscheman som du hittar i dokumentet på classroom.

 4. Nytt test av din kondition eller styrka för att se vad du har fått för utveckling

 5. Reflektion. Här ska du fundera och diskutera utifrån de resultat du har nått samt hur din träning har gått under dessa fem veckor.

 

Bedömning

Vi bedömer om du kan sätta upp mål som är lämpliga och realistiska. Att du väljer aktiviteter/övningar och intensitet som stämmer överens med ditt mål och träningsprogram.

Vidare bedöms hur väl du beskriver de förväntade effekterna på din kropp och hälsa och att det du skriver är underbyggt av fakta. Vi bedömer även hur väl du kan resonera om hur andra saker förutom träning kan påverka din kropp och hälsa, t.ex. kost, sömn, stress o.s.v.

Nivå E:

 • Träna minst en gång i veckan utifrån sin planering.

 • Konditionsfrämjande eller styrkefrämjande aktivitet.

 • Träna under fem sammanhängande veckor.

 • Du använder dig av träningsdagbok.

 

   Nivå C:

 • Förutom kriterierna ovan så skall du:

 • Reflektera över din träning och din hälsa i träningsrapporten.

 • Du har en tydlig målsättning med din träning som framgår av träningsrapporten.

 • Du har en planering och kontinuerlig uppföljning av din träning.

     

Nivå A:

 

 • Kriterierna ovan samt:

 • Du använder dig av ex. pulsen eller andra mätningar i din träning.

 • Du har variation på din träning.

 • Du drar egna slutsatser, jämförelser och redogör för effekterna av träningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Träningsprogram åk 9

Kunskapskrav

Ej visat tillräckliga kunskaper för E
E
C
A
Sätta upp mål och planera träning
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Reflektera utifrån begreppet hälsa
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Skadeförebyggande och förutse risker
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: