Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation & Division

Skapad 2018-11-07 22:50 i Vinsta grundskola östra Stockholm Grundskolor
Grundskola 4
Vi kommer att inleda arbetet med repetition av begreppet multiplikation, samband mellan addition och multiplikation samt den kommutativa lagen, att t.ex. 3 × 5 = 5 × 3. Eleverna tränar på samtliga multiplikationstabeller. Samband mellan multiplikation tas upp, och eleverna får träna på division utifrån tabellerna. Nästa moment är multiplikation av tiotal och hundratal. Eleverna får därefter multiplicera två- och tresiffrig tal med ental.

Innehåll

Mål

 

Jag kommer utveckla kunskaper om:

 

• multiplikations-och divisionstabellerna

• att multiplicera och dividera med 10 och 100

• kunna multiplicera tal som 3 × 47 och 2 × 536

• kunna använda kort division, till exempel 84÷ 4, 396÷ 3

• samband mellan multiplikation och division

 

 

Begrepp vi kommer att samtala om

 

Multiplikation, multiplicera, dividera, kort division, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, samband.

 

Arbetsformer

 

Så här ska jag öva för att lära mig…

 

• Genomgångar: Jag samtalar och förklarar för kompisar samt lyssnar på genomgångar

• iPad: Jag övar på multiplikationstabellerna

• Praktiskt arbete: jag samarbetar med kompisar

• Mattepapper: jag övar extra på det jag behöver

• Spel: plump och Bingo

• Matteboken: Jag lär mig baskunskaperna på kapitel 4

• Jag arbetar med problemlösning och väljer mellan lätt, medel eller svår nivå.

 

Bedömning

 

Bedömning sker utifrån vilken kvalitet du visar inom de fem förmågorna: problemlösning, metod, begrepp, resonemang och kommunikation.

Du kommer bland annat få ett skriftligt test  och delta i diskussioner. Jag kommer se ditt arbete under lektionerna och titta på din självutvärdering i form av vad du anser att du kan bli bättre på.

 

 

Områdesplanering Multiplikation & Division år 4

 

 

Arbetet i skolan

 

Information

V.45

Introduktion av arbetsområdet, träna på tabellräkning, träna ord & begrepp,

Pedagogisk planering finns att ta del av på Skolplattformen. Eleverna tar med övningshäfte hem att träna i.

 

Vi kommer att träna på multiplikationstabellerna på tid varje dag under två veckor. Vi kommer att spela spel och leka lekar och lära oss bra tips på hur man kan lära sig tabellerna. Eleverna får gärna träna hemma på denna sida för att vänja sig vid att göra tabellerna på tid. Det gäller tabellerna 0-10.

 

http://matematik.klaxit.se/natural.html?config=all_0_10_all_0_10___1____120_30

 

 

V.46

multiplicera och dividera med 10 och 100, multiplicera mera, kort division, samband mellan multiplikation och division.

 

Repetera hemma inför provet i t.ex. övningshäftet eller i matteboken. 

V.47

Repetition

 

Prov: Kapitel 4 Matteborgen 4A

 

Filmer till arbetsområdet

Tips för att minnas multiplikationstabellerna 6-10: https://www.youtube.com/watch?v=eX-e3yeIskE

Tips för att minnas 9:an tabell: https://www.youtube.com/watch?v=9M5JjtP0aF4

De fyra räknesätten, ord & begrepp: https://www.youtube.com/watch?v=agGHECM4mr0

Multiplicera med 10, 100: https://www.youtube.com/watch?v=01-AT_J9He0

Division: https://www.youtube.com/watch?v=ITOeb5Xf8PU

Division med 10, 100, 1000: https://www.youtube.com/watch?v=sgNOU07U6kA

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: