Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu

Skapad 2018-11-08 07:52 i Vasaskolan Ludvika
Vi arbetar med skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, som skildringar av familjeliv och skola.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska
Du kommer att få se en film av Astrid Lindgren. Du kommer också att få se en film om hur det var att leva som barn för 100 år sedan. Vi kommer undersöka vilka lekar de lekte förr i tiden och vilka leksaker de hade. Med hjälp av filmerna samt diskussioner kommer du att få lära dig om hur man levde för 100 år sedan. Du kommer bland annat att få se hur husen såg ut, vad man åt och vilka lekar barnen lekte. Du kommer också att få insikt i hur det var att gå i skolan för 100 år sedan.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Förmågor som eleverna ska utveckla:

 • Analysförmågan: Visa på skillnader och likheter mellan livet förr när det gäller hur man lever, hemmet, skolan, leksaker samt likheter och olikheter med att vara barn förr och nu. 
 • Begreppsförmåga: Använda specifika begrepp som hjälper dig att beskriva livet förr och nu när du samtalar, diskuterar eller skriver. 
 • Kommunikativ förmåga: Delta aktivt när vi samtalar och diskuterar i klassen om livet förr och nu. Vid dessa tillfällen visar du att du har kunskaper om viktiga begrepp som beskriver och visar på skillnader om livet förr och nu. 
 • Metakognitiv förmåga: Visa att du förstår att det är skillnad med hur det var att leva förr mot hur det är nu samt kunna ange exempel. 

Hur ska vi lära oss detta?

 • I undervisningen kommer eleven att få se filmer som beskriver livet för 100 år sedan.
 • I klassdiskussioner kommer eleverna att få göra jämförelser med hur livet var förr i en familj och i en skola. Vi kommer tillsammans att ta reda på vad man lekte förr, vad man hade för leksaker förr och vad man har för leksaker nu.
 • Rita och skriva om skillnader - hur är det nu och hur var det för 100 år sedan?
 • Eventuellt göra studiebesök där eleverna konkret kan se äldre miljöer. (ej bekräftat)

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

 • Ha kunskap om hur man levde som familj i början av 1900-talet.
 • Se skillnader mellan skolan förr och nu.
 • Ha kunskap om viktiga begrepp som beskriver och visar på skillnader om livet förr och nu. 

Hur du får visa vad du kan:

 • I samtal enskilt med lärare eller i grupp.
 • Genom att rita och skriva.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: